Laprès Lage

REZIDAN BRONX TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY LANMÒ SEN ALBANS

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Richard Swygert, 19, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm pou asasinay, atak ak lòt chaj. Rezidan Bronx lan te akize poutèt yo te tire a mò yon nonm de 22 zan e blese yon lòt moun lè toulède te fwape pa kout zam mwa pase a.

Avoka Distri a Katz te di: “Akize sa a dwe fè fas a konsekans yo pou swadizan tire yon lòt jenn gason epi mete fen nan lavi li. Yon dezyèm viktim te tire men yo te siviv. Nou dwe anpeche trajedi sa yo soti nan tout tan rive an plas an premye lè nou pran zam nan lari nou yo epi sispann vyolans san sans ki ap frape katye nou yo.”

Swygert, nan Harrison Avenue nan Bronx, yo te asiyen yè aprè midi anvan Tribinal Siprèm Jistis Queens Ushir Pandit-Durant sou yon akizasyon sis konte ki tap akize li dezyèm degre, atak nan premye ak dezyèm degre, de (2) nan posesyon kriminèl de yon zam nan dezyèm degre ak fo pèsonasyon. Yo te mande akize a e yo te bay lòd pou retounen nan Tribinal la nan dat 25 oktòb 2021. Si yo te kondane li, Swygert ap fè fas a jiska 25 ane lavi nan prizon.

Dapre akizasyon yo, nan apeprè 13 out 2021, akize a te nan yon pati nan yon ba karaoke ki sitiye nan 38-10 138th St. Apre yo fin diskite ak viktim nan sou yon moso bijou, Swygert te tire yon zam nan yon chanm prive. Dominiken Malivert, nan Sen Albans, te tire plizyè fwa e te mouri nan blesi yo. Yon dezyèm viktim te frape tou pa kout zam e te menase nan yon lopital ki tou pre ak yon blesi ki grav men ki pat menase lavi yo.

Envestigasyon an te kondwi pa Detektif Maricela Quinones nan 109 th Detectivee detektif e Detektif Sharvin nan Queens North Homicide.

Règleman Asistan Pwokirè Distri a, Finnerty Ofnerty of Omisid Distri a ap pwosekite ka a, avèk asistans Avoka Distri a Kaitlyn Gaskin, anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Peter McCormack III, Chèf Depite Biwo Avoka Senior Biwo, John Kosinski ak Karen Ross, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Daniel A. Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan