DE MESYE YO TE CHAJE AVÈK KIDNAPING APRE ENVAZYON LAKAY

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz jodi a te anonse ke akize Teksas Teks ortiz ak Wilbert Wilson te akize ak kidnapin, kanbriyolè ak lòt krim pou swadizan pwan senk moun otaj – ki gen ladan yon tibebe ki gen 92 mwa ak yon fanm 92-zan. Yo te akize defans yo poutèt yo te eklate…

Li plis

DA Katz Photo Kendrick Ka

AVOKA DISTRI QUEENS COUNTY MELINDA KATZ ak yon ekip envestigatè ak anplwaye ki sòti nan Inite Entegrite Kondanasyon Biwo a vizite sèn krim kote yon fanm 70-zan te kout kouto nan lanmò an 1995 sou teren yo nan Kay Ravenswood.

Li plis

Lazè travayè elektrik foto

QUEENS COUNTY DISTRI AVOKA MELINDA KATZ prezante chèk total plis pase $ 1.5 milyon dola pou viktim yon eskwokri salè. Lajan distribiye se salè yo vòlè pa Biwo DA a apre yon envestigasyon ak pwosekisyon nan Lazè Elektrik ak mèt li Jagdep Deol. Akize yo te plede koupab an septanm pou yo pa peye yon…

Li plis

Travayè elektrik Lazè Foto 2

QUEENS COUNTY DISTRI AVOKA MELINDA KATZ prezante chèk total plis pase $ 1.5 milyon dola pou viktim yon eskwokri salè. Lajan distribiye se salè yo vòlè pa Biwo DA a apre yon envestigasyon ak pwosekisyon nan Lazè Elektrik ak mèt li Jagdep Deol. Akize yo te plede koupab an septanm pou yo pa peye yon…

Li plis

DILÈ DWÒG SOTI NAN GWO KOU PLEDE KOUPAB POU KRIMINÈL OMISID

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke Justin Lum, nan Gran Kou, te plede koupab de kriminèl omisid ak posesyon dwòg nan ensidan separe ki lakòz lanmò mennaj li ak yon gason konesans. Tou de viktim – ki te deja twò twòp sou dwòg apwovizyone pa akize a – te mouri apre…

Li plis