KOUP AKIZE POU TRAFIK SÈKS JÈN FI

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke Jamael “Tiny Biz” Whittingham ak Shaneya “Lachin” James te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou trafik sèks nan yon timoun, pwomosyon pwostitisyon ak lòt krim. Koup la swadizan ranje pou etranje yo fè sèks ak minè yo nan…

Li plis

RÈN YO TE CHAJE AVÈK ASASINAY NAN FIZIYAD FATAL NAN LWEN ROCKAWAY

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Tyrell Dennis, ki gen 31 ane, te akize pa yon gran jiri e te asiyen nan Tribinal Siprèm Queens sou asasinay ak lòt chaj. Avoka Distri a Katz te di: “Viktim nan, yon jèn papa de de, te gen yon konvèsasyon nan sal bilding…

Li plis

MOUN KI TE AKIZE POU 2020 KADEJAK FANM NAN QUEENS ALLEY

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Rony Lopez Alvarez, ki gen 38 tan, te akize pa yon gran jiri e te asiyen nan Tribinal Siprèm Queens pou vyòl, kidnaping ak lòt chaj. Akize a swadizan fòse yon fanm nan yon ale ak atake li nan mwa janvye 2020. Avoka Distri a…

Li plis

RÈN YO TE AKIZE AK ZAM ILEGAL POU STASH ZAM YO TE JWENN NAN KAY LA

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Ashram Lochan, ki abite nan pòt kay la kote 10 zan Justin Wallace te tire e tiye 5 jen, te akize de posesyon kriminèl yon zam. Kòm pretann, lapolis te jwenn plizyè zam ilegal nan Edgemere li, Queens, lakay li aprè ekzekisyon yon manda pou…

Li plis

WOODHAVEN NONM KI TE AKIZE SOU CHAJ MANSLAGHU NAN LANMÒ SÈT SEMÈN

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz jodi a te anonse ke Luis Sanchez, ki gen 30 tan, te akize pa yon gran jiri Rèn nan sou manifestasyon ak lòt chaj nan lanmò pitit gason l ‘andedan fanmi an88th Street rezidans nan mwa Out 2019. Avoka Distri a Katz te di, “Yon ti bebe te rete…

Li plis

RÈN TE CHAJE AVÈK ASASINAY NAN TIRE 10 ZAN NAN WÒCH

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Jovan Young, ki gen 29 van te akize de asasinay lan, te eseye asasinen ak lòt krim pou tire madanm li Samdi dènye ki te tiye yon tigason 10 zan e te blese yon lòt gason andedan yon kay nan Edgemere, Queens. Avoka Distri a…

Li plis