RÈN KARATE PWOFESÈ KARATE KONDANE POU KOUPE ELÈV KI GEN 12 ZAN

Queens Distri a, Melinda Katz jodi a te anonse ke Hector Quinchi, nan Woodside, Queens te kondane pou 7 ane nan prizon apwè ke li te plede koupab pou vyole ak lòt chaj. Enstriktè atizay masyal ki gen 37 tan te repete kontak seksyèl ak yon viktim anba mwa Out ak Oktòb 2019 nan estidyo…

Li plis