BROOKLYN NONM KONDANE POU SERI DE VÒL KONVENYANS MAGAZEN

Defansè ak de lòt magazen vòlè nan zam Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Reginald Williams te kondane jodi a 11 ane nan prizon pou yon vòlè ki te frape 10 kote, ki gen ladan estasyon gaz ak magazen konvenyans – ak 15 moun ki te kenbe zam nan zam – nan mwa…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 30 jen 2023

Mwen pap kite katye nou yo tounen yon baz ki pa jete. Lè Manm Konsèy Lasante Nantasha Williams te rive jwenn soti apwè ke li te fini ak eksplozyon ilegal, nou te reponn ak yon envestigasyon detaye ki te prezante kamera kache. (Kontinye).

Li plis

LONG MANMAN ZILE AK PITIT GASON KONDANE NAN LANMÒ BYEN LWEN LANMÒ

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Raymond Jackson ak manman li, Avita Campbell, te kondane jodi a sou manulagh ak zam posesyon nan mwa septanm nan 2020 tire lanmò yon nonm de 27 tan nan Far Rockaway. Jackson te kondane pou l pase 24 an nan prizon. Manman li te resevwa yon santans…

Li plis

RÈN GASON TE KONDANE POU PRIZON POU POSTE ASENAL ZAM ILEGAL

20 Zam Ghost refè, ki gen ladan Semi-Otomatik Pistolè ak Zam atak Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Chaz McMillan te kondane jodi a pou senk ane nan prizon pou posede yon stock nan zam ilegal, ki gen ladan zam fantom ak gwo kapasite magazin ak minisyon, nan kay Fresh Meadows la.…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 23 jen 2023

Modènizasyon ki dire lontan nan Rèn nan Rèn nan Rèn nan Tèm Kriminèl la te inogire semèn sa a. Amelyorasyon yo bay yon eksperyans amelyore pou tout moun (kontinye).

Li plis

GRANN TE KONDANE POU 23 ANE NAN TIRE MENNAJ PITIT FI PITIT FI A.

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Suzette Olin te kondane pou pase 23 zan nan prizon jodi a pou lanmò fiziyad Shaka Siil, konpayon pitit fi li a ak papa pitit pitit li a, nan kay Woodhaven nan mwa jiyè 2020. Avoka Distri a Katz te di: “Vyolans zam pap janm tolere. Akize…

Li plis

RÈN MAN PLEDE KOUPAB POU ASASINAY 92-ZAN

Viktim seksyèlman atake nan lari epi yo te jwenn toutouni soti nan Waist down; Pwogram pwontan pou 6 jiyè Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Reeaz Khan te plede koupab jodi a pou asasinay ak lòt akizasyon nan atak la nan yon fanm 92-zan ki tap mache toupre kay Richmond Hill nan…

Li plis

QUEENS NONM, 73, TE KONDANE POU ASASINAY NAN TIRE DELI

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke James Fraley te kondane jodi a 25 ane nan prizon pou asasinay ak dwòg ak zam posesyon nan 2021 tire yon pwopriyetè delika nan Barriwood ak dekouvèt ki vin apre a nan yon gwo kantite ewoyin nan kay li. Fraley te nan yon kondanasyon pou tout lavi…

Li plis

MILYON DOLA DWÒG AK TRAFIK ZAM TE PRAN DESANN

Akizasyon ki baze sou plizyè douzèn achte nan Cocaine, Ecstasy ak Zam Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke yon envestigasyon an kolaborasyon avèk NYPD a te mennen nan akizasyon trafik ak zam ke yo te ranpli kont uit gason ak kriz la nan nakotik ak yon valè lari ki gen plis pase…

Li plis

TRAVAYÈ DELI YO TE CHAJE NAN AGRESYON, ETRANJ NAN KLIYAN

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Saber Abuhamra ak Jorge Hernandez te akize de atak ak etranj apwè ke yo swadizan swadizan soti nan dèyè kontwa an nan yon Park Rockaway epi atake yon kliyan ki te plenyen sou manje li e kounye a, ap goumen pou lavi li. Avoka Distri a Katz…

Li plis

MANHATTAN MANHATTAN CHAJE AVÈK VYÒL NAN ETABLISMAN DEPO JAMAYIK

Fè fas a jiska 25 ane nan lavi nan prizon Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Charles Rowe te asiyen poutèt li swadizan vyole yon fanm 69 ane, atake yon lòt fanm, epi komèt lòt krim ki gen ladan vòl ak kanbriyolè nan yon etablisman depo Jamayiken. Avoka Distri a Katz te…

Li plis

BROOKLYN FANM TE AKIZE POUTÈT LI TE ESEYE ASASINEN NAN TREN

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Shemecca Wise te asiyen sou akizasyon asasinay lan e te eseye atak pou swadizan te tire yon òdinatè sou tren yo Lendi nan yon estasyon tren Woodhaven. Avoka Distri a Katz te di: “Nouyòkè yo depann de transpò piblik pou jwenn san danje pou yo travay…

Li plis

MAN CHAJE AVÈK OMISID MACHIN, DWI POU AKSIDAN RICHMOND HILL

de mesye te mouri Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Tamir Khan te asiyen jodi a sou akizasyon ki te agrave omisid machin, kondwi anba enfliyans ak lòt krim pou yon kolizyon Lendi maten nan Richmond Hill ki te kite de mesye mouri. Men sa DA Katz te di: “Sa se te yon…

Li plis