ENVESTIGASYON MILTI-AJANS PRAN DESANN EKIPAJ EISTS YO AKIZE NAN VÒLÈ AK VANN DÈ MILYON DE MACHANDIZ DESIGNER SOTI NAN JFK; DEFANSÈ YO TE AKIZE AVÈK KONPLO, LARCENY AK LÒT KRIM

Queens Distri a, Melinda Katz, te antre nan pa Chèf Polis Otorite Pòtoprens lan, John Bilich, jodi a te anonse ke sis moun ki te enplike nan de egziste kago ak vann pwosedi yo te akize ak divès kalite chaje ak grandè, konplo, posesyon kriminèl nan pwopriyete yo vòlè ak lòt krim pou swadizan pote…

Li plis

NÈG CHAJE AVÈK ASASINAY DELIVRE ANPLWAYE DELIVRE

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Steven Cohen, ki gen 63 zan, te akize de asasinay ak lòt krim pou tire lendi swa ki te reklame lavi yon nonm de 26 zan andedan yon delivrans Queens. Avoka Distri a Katz te di, “Ensidan an te kòmanse avèk yon diskisyon e li…

Li plis

RÈN YO TE AKIZE AK ASASINAY NAN LANMÒ BAL NAN NYCHA TRAVAYÈ

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Jerald Bethea, ap fè fas a asasinay akizasyon zam pou tire epi tiye yon travayè ki te tande tè yo nan Kay Astoria nan mwa avril 2020. Moun ki inosan an te frape pa yon bal ki te gen entansyon pou yon lòt moun. Avoka…

Li plis

DA KATZ ANONSE FÒMASYON KONSÈY KONSILTATIF KOMINOTÈ

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a kreyasyon uit konsèy konsiltatif pou amelyore kominikasyon ant biwo li ak kominote yo divès kalite ki gen ladan konte ki pi divès nan Etazini yo. “Premye fwa moun yo kominike avèk Avoka Distri a pa ta dwe pandan yon tan nan kriz oswa trajedi,” DA Katz…

Li plis

RÈN MANMAN TE ASIYEN SOU CHAJ ASASINA TIGASON KI FÈK FÈT

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz jodi a te anonse ke Sabita Dookram, ki gen 23 zan, te akize poutèt li te akize li poutèt li te akize li poutèt li te akize pitit gason l lan nan fenèt twalèt li yon ti tan apre li te fin akouche. Avoka Distri a Katz te di,…

Li plis

RÈN MOUN KI TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY LANMÒ NAN LANMÒ MADANM

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Carmelo Mendoza, ki gen 41 ane, te jwenn asiyasyon pou apwè yon jiri Rèn ki te remèt yon akizasyon ki tap akize akize a poutèt li te tiye madanm li andedan apatman Jackson Heights nan mwa Jiyè a. Avoka Distri a Katz te di, “Sa…

Li plis

MOUN KI AKIZE SOU VYÒL AK CHAJ ATAK POU ATAK SOU FANM ANDEDAN PAK FORÈ

Queens District Avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke Cuauhtemoc Cardenas, 32, yo te asiyen apwè yon gran jiri Rèn nan te remèt yon akizasyon ki te akize ak vyòl nan pwemye degre ak lòt krim poutèt li te swadizan atake yon fanm 51-zan pandan ke li tap mache nan Forest Park alantou 6:30…

Li plis