Mizajou chak semèn ou – 25 mas 2022

Semèn sa a te make yon moman istorik ak odyans konfimasyon an pou Ketanji Brown Jackson, ki te nominasyon pou sèvi nan Lakou Siprèm Etazini an pa Prezidan Joe Biden. Jij Jackson – yon avoka Ameriken ak jiridik ki te sèvi kòm yon jij federal sou Tribinal Ameriken an nan Apèl yo epi li se…

Li plis

MANHATTAN TE KONDANE POU PRIZON POU 2020 VÒL AK RAYI KRIM

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Kevin Carroll, ki gen 39 ane te kondane pou pase 18 ane lavi nan prizon apwè yon jiri te kondane rezidan Manhattan nan vòl ak asèlman agrave, yon krim rayi. Avoka Distri a Katz te di, “Biwo nou an avèk siksè te pwosekite akize…

Li plis

DE QUEENS GASON AKIZE POU JÈN FI TRAFIK SÈKS

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Mario Serrano ak Shaquille Lopez, tou de te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm. Tou de gason – aji endepandamman youn ak lòt – swadizan trafik menm de jèn fi yo ant Novanm 2021 ak fevriye 2022. Avoka Distri…

Li plis

RÈN MOUN TE OTOBIS POU MANM INYON LAJAN KACH

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Jofre Ortega, 54, te chaje avèk gran lajan ak lòt krim pou swadizan moun ki swadizan kondane moun yo rantre nan Mason Tenders 79 Inyon lokal ke li te ofri manm pou lajan kach – menm si li pa te gen otorite pou fè sa.…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 11 mas 2022

Semèn sa a make Semèn Pwoteksyon Konsomatè Nasyonal la, yon tan gaye konsyantizasyon sou eskwokri tandans ak aktivite fo epi ede konsomatè yo konprann dwa yo … (kontinye)

Li plis

RÈN GASON PLEDE KOUPAB POU MANULAGHTER NAN LANMÒ MADANM LI.

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Jawad Hussain, ki gen 60 tan, te plede koupab pou manifakti ak atak pou janvye 2019 fatal nan madanm li ak pou blese pitit fi li pandan atak la. Avoka Distri a Katz te di: “Nan plede koupab, akize a kounye a admèt nan ranp…

Li plis