Mizajou chak semèn ou – 30 septanm 2022

Mwen fyè pou m anonse ke yon total de 62 zam operasyonèl konplètman operasyonèl yo te retire nan lari Queens County pandan evènman zam ki pi resan nou an, ki te fèt an patenarya ak Depatman Lapolis Vil New York ak Manm Jenifer Rajkumar … (kontinye)

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 23 septanm 2022

Avèk menm angajman ke Biwo mwen pote nan pwoteje rezidan Queens soti nan krim lari yo, nou dedye a pwoteje kominote a soti nan moun ki presize sou lòt moun sou entènèt la ak ilegalman pwofi nan lajan dijital … (kontinye)

Li plis

MASPETH TE CHAJE AVÈK ASASINAY NAN KOUT KOUT ZAM

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Olmedo Osorio, ki gen 46 zan, te akize de asasinay pou swadizan kout 55 ane fin vye granmoun nan lanmò pandan yon diskisyon atravè yon ba Queens sou 19 septanm 2022. Avoka Distri a Katz te di, “Kòm swadizan, akize a te tonbe rapidman kout…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 16 septanm 2022

Nan yon efò kenbe ou te parèt nan tandans krim nou ap wè nan tout Borough la, mwen vle ankouraje tout moun yo dwe fè atansyon lè yo achte nan ak vann etranje sou entènèt … (kontinye)

Li plis

DEFANSÈ TE AKIZE AK ATAK ANTI-SEMITIK NAN LWEN ROCKAWAY

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke James Purcell, aka James Porcell, ki gen 34 an, te akize ak atak kòm yon krim rayi pou atake yon nonm Juif nan Far Rockaway nan Madi. Avoka Distri a Katz te di: “Akize sa a te akize poutèt yo te atake yon moun nan…

Li plis

DEZYÈM AKIZASYON KOUP sou trafik SÈKS AK PWOMOSYON CHAJ PWOSTITISYON

Queens Distri avoka Melinda Katz jodi a te anonse ke akize Destiny Lebron, 19 ak Gil Iphael, ki gen 22 zan, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou trafik sèks ak lòt chaj nan ensidan an Jiyè 2022 ki te pran plas andedan otèl la Nan Jamayik, Queens.…

Li plis