Laprès Degaje

MENNAJ FANM TE TOUYE AK KACHE NAN KONDANASYON MACHIN KÒF

September 28, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Kareem Flake te kondane jodi a 22 zan nan prizon pou tiye Destini Smothers, ki gen 26 zan, ki gen 26 zan, ki gen 26 zan, nan mwa novanm 2020. Yo te dekouvri kat mwa pita nan kòf yon machin ki te abandone ki fè pati Flake….

SENK MOUN TE AKIZE APWÈ KE MANDA RECHÈCH LA TE VIRE DWÒG AK ZAM

September 21, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke senk moun te jwenn asiyasyon pou dwòg ak akizasyon zam apwè yon manda rechèch ki te egzekite nan Queens Village lakay yo dekouvri kat zam afe, ki gen ladan yon fizi atak, ak plis pase 4 kilogram kokayin ak ewoyin ak ewoyin ak yon valè lari ki…

NÈG TE KONDANE POU ASASINAY POUTÈT YO TE BLAME YON TIgASON 6-ZAN SOU PAVE

September 21, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Laurence Gendreau te kondane pou asasinay, atak ak lòt krim pou ranmase yon tigason ki gen 6 zan e ki tap flanmen li nan tèt pave an premye. Agresyon o aza a te fèt andeyò kay Kew Gardens yo nan granparan tigason an. Jis de zè de…

NÈG TE AKIZE DE ASASINAY NAN TIRE NAN SID RICHMOND HILL

September 19, 2023

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Shawn Singh te asiyen jodi a sou asasinay akizasyon zam pou yon fiziyad ki te tiye 31 zan nan Sid Richmond Hill sou 2 septanm. Avoka Distri a Katz te di: “Chanjman ki eskalade vyolans zam pa ka vin nòmal. Nou pap pèmèt li nan minisipalite…

BROOKLYN NONM TE KONDANE POU TRANBLEMANNTÈ AK METE APATMAN FORÈ LI SOU DIFE APRE LI TE FINI RELASYON

September 19, 2023

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Steven Somerville te kondane a 27 a 29 ane nan prizon pou repete tranbleman de tè a epi menase yon fanm ki te kase relasyon yo ak Lè sa a, mete apatman li sou dife. Fanm nan pa t lakay li nan moman flanm lan, li…

AKIZASYON KI PA GEN SANS AKIZASYON KI TE AKIZE poumon PASYAN AN POU TONBE

September 18, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Yong De Lin te jwenn asiyasyon jodi a, yo te akize poutèt li te administre tretman akizisyon yo ke li pa te gen lisans pou fè ki te lakòz poumon yon fanm tonbo. Avoka Distri a Katz ankouraje nenpòt moun ki te resevwa tretman akizisyon nan Men…

RÈN YO TE CHAJE AVÈK ASASINAY NAN KOUT KOUT ZAM

September 8, 2023

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Rahlik Pinnock te jwenn asiyasyon jodi a poutèt li te eseye asasinen apwè ke li te swadizan eseye solisite yon fanm angaje nan pwostitisyon an epi apresa li te koupe mennaj li, ki te konfwonte li. Avoka Distri a Katz te di: “Nou te wè diskisyon…

NONM KONDANE A 7 ANE POU KOUT KOUT SOU PLAS PAKIN

September 7, 2023

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Anthony Thomas te kondane jodi a pou sèt ane nan prizon pou kout zam nan yon diskisyon sou yon plas pakin. Viktim nan te pake machin li devan kay Thomas nan Laurelton apwè li te deplase trafik Thomas te mete kanpe pou rezève espas la. Apre…

MARI ADMÈT MOYIZ DESANN MADANM AK SUV, KOUT KOUT ZAM; PLEDE KOUPAB POU YO ESEYE ASASINEN

September 5, 2023

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Stephen Giraldo te plede koupab jodi a pou yo te eseye asasinen poutèt li te frape madanm li ak SUV li epi apresa li te koupe l ‘nan prezans twa timoun koup la, ki te temwen atak la kòm pasaje nan machin papa yo. Manman yo…

FRÈ YO TE AKIZE FRÈ YO POUTÈT YO TE ATAKE OFISYE DEVWA YO E YO TE ESEYE RETE AFE AK LI.

September 1, 2023

Avoka Distri Queens melinda Katz te anonse ke Shawn Rivera ak Edwin Rivera te jwenn asiyasyon jodi a sou akizasyon de pwemye degre ak etranj nan yon atak sou yon ofisye polis devwa apwè yon diskisyon trafik toupwe Queens Boulevard ak 70th street nan Elmhurst. Avoka Distri a Katz te di: “Nou pap kite lari…

LONG ZILE TE CHAJE AVÈK ASASINAY LANMÒ ANDEYÒ ST ALBANS LAN.

September 1, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Christopher Kristòf te jwenn asiyasyon jodi a sou yon akizasyon ki te akize li an koneksyon avèk asasinay lanmò 23 zan jevaughn Jevaughn ki gen 23 zan deyò nwit la pi bon kalite nan St Albans. Avoka Distri a Katz te di: “Plis vyolans san sans, plis…

NÈG CHAJE AK ASASINAY AK VYÒL NAN ATAK TWATI SOU FANM

August 29, 2023

Rèn Nan Distri a, Melinda Katz te anonse ke Jerson Vasquez te akize pa yon gran jiri e li te asiyen sou asasinay, vyòl ak lòt chaj pou swadizan rankontre yon fanm pou fè sèks ak Lè sa a, bat li epi li te pran lajan an li te peye ansanm ak telefòn selilè li….

DE RÈN TE CHAJE AVÈK ASENAL ZAM ILEGAL AK STOCK NAN MINISYON

August 29, 2023

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Christopher Lall ak Steve Salamalay te akize avèk plizyè konte posesyon kriminèl nan yon zam apre manda rechèch egzekite nan kay yo, yon inite depo, ak espas travay Salamalay te dekouvwi yon douzèn zam ilegal, ki gen ladan zam fantom, osi byen ke magazin kapasite wo,minisyon…

BROOKLYN NONM TE KONDANE A 25 ANE POU LAVI NAN PRIZON POU ASASINA RIDGEWOOD

August 24, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Gerald Griffin te kondane jodi a 25 ane lavi nan prizon pou asasinay yon nonm 31-zan te jwenn toutouni ak blese nan 2011 nan kay Ridgewood li. Avoka Distri a Katz te di: “N ap pousuiv jistis, kèlkeswa kantite tan ki pase. Yon asasen pral nan prizon…

APRE ENVESTIGASYON FATIGAN, DA KATZ DEPLASE POU VAKSINEN TWA MOVE KONDANASYON

August 24, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te ranpli mosyon jodi a avèk avoka defans yo pou vaksinen twa kondanasyon mal. Nan chak ka, nouvo prèv te vini nan limyè: Nan ka Earl Walters, anprent anprent enplike lòt gason nan ane 1992 yo ak vòlè de fanm pou ki Walters te sèvi 20 ane nan prizon. Yon…

PWOFESÈ YO TE AKIZE KADEJAK SOU 14 ZAN

August 23, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz jodi a te anonse ke Melissa Rockens, yon pwofesè lekòl piblik vil Nouyòk, te akize poutèt li te akize poutèt li te pretann ke yon elèv gason ki gen 14 zan. Avoka Distri a Melinda Katz te di: “Akizasyon twoublan sa yo reprezante yon abi otorite ak yon trayizon nan…

MOUN TE KONDANE POU ASASINAY POU ATAK BLAN SOU LAVI NWA AP VIV

August 21, 2023

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse ke Frank Cavalluzzi te kondane de nèf konte asasinay pou atake lapè Nwa live matyè yo nan mwa jen 2020, premye chaje nan yo ki te pote yon gan ak lam sèrated ak Lè sa a, eseye kouri yo sou kondwi SUV li sou twotwa a. Avoka Distri…

MAN CHAJE AK ASASINAY NAN ATAK ASTORIA PA SKATEBOARDER WIELDING BATON BEZBÒL

August 21, 2023

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Matthew Lloyd te asiyen jodi a sou akizasyon asasinay lan ak atak pou swadizan klib de metal bezbòl li te itilize pandan ke li tap monte yon skateboard. Avoka Distri a Katz te di: “O aza nan atak yo se tankou pè tankou britalite yo. Antanke…

SANTANS PREDATÈ SEKSYÈL POU VYOLE FANMI TIMOUN

August 21, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Julio Fernando Pina-Illescas te kondane a 17.5 ane pou lavi nan prizon pou agresyon seksyèl yon timoun sou kou a nan 10 ane, kòmanse lè ti fi a te gen 4 an. Nan yon ka separe, Pina-Illescas te chaje avèk abize de lòt ti fi pre-jèn. Avoka…

NÈG CHAJE AK VYÒL AK ATAK NAN ATAK TWATI SOU FANM

August 17, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Jerson Vasquez te asiyen sou akizasyon vyòl, vòl ak atak pou swadizan rankontre yon fanm pou fè sèks peye ak Lè sa a, visye atake l ‘sou yon do kay Jamayiken ak pran tounen lajan an li te peye ansanm ak telefòn selilè li. Avoka Distri a…

Rankontre DA a

Video
Play Video

Fouye

Fouye...

kategori

Filter Pa Dat