FANM TE CHAJE AVÈK ASASINAY NAN TWOTWA A FRAPE EPI KOURI

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Kiani Phoenix, ki gen 26 zan, te akize de asasinay ak lòt krim pou swadizan kondwi machin li sou twotwa a epi rapidman frape yon nonm 59-zan ak yon lòt pyeton deyò yon magazen konvenyans Far Rockaway sou 27 out. Akize a swadizan te gen…

Li plis

DE AKIZE SOU KIDNAPPING, AGRESYON AK CHAJ VÒL

Queens District Avoka Melinda Katz jodi a te anonse ke akize Destiny Lebron, 19 ak Gil Iphael, ki gen 22 zan, te akize sou akizasyon miltip ak asiyen nan Tribinal Siprèm Queens pou yon ensidan 6 out 2022 kote akize yo kidnape, atak, koupe ak vòlè viktim nan andedan yon otèl Rèn. Avoka Distri a…

Li plis

GRAN JIRI AKIZE DE MESYE POU ATAK CHOFÈ TAKSI MÒTÈL

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Austin Amos, 20, ak Nickolas Porter, ki gen 20 tan, te akize pa yon gran jiri Queens sou chaj ki gen rapò ak yon atak fatal sou yon chofè taksi ki gen 52 zan nan Far Rockaway, Queens sou 13 out 2022. Akize yo te…

Li plis

EMT SWADIZAN TE PRAN KAT BANK PASYAN AN EPI LI TE ACHTE BOOZE

Queens Distri aVoka Melinda Katz te anonse jodi a ke FDNY sèvis medikal ijans robert Marshall, ki gen 29 van te chaje avèk gran anbilans ak lòt krim pou swadizan pran yon kat debi nan pouswit yon 79 ane springfield Gardens pandan yon apèl8 out anbilans. Akize a swadizan achte chanpay ak manje Lè sa…

Li plis

JIJ KONDANE RÈN NAN TANTATIV ASASINAY POU JEN 2020 VÒL AME

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Orlando Plummer, ki gen 47 tan, te kondane pou tiye yon pyeton ki gen 44 ane nan vant li e vòlè li sou sakado li sou Horace Expressway nan Corona, Queens. Akize a te swiv viktim nan, ki ane pi bonè te date manman…

Li plis

TWAZYÈM FI CHAJE AVÈK ATAK RAYI SOU OTOBIS QUEENS

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Jahnaiya Williams, ki gen 19 van te akize poutèt atak kòm yon krim rayi ak lòt krim. Williams se twazyèm moun ki akize nan 9 jiyè 2022 atak sou yon fanm 57-zan pandan ke yo nan yon otobis piblik tou pre entèseksyon jamayiken Avenue…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – Out 12, 2022

Semèn sa a, mwen te anonse ke yon akize te akize ak asiyen sou akizasyon trafik sèks ak lòt krim pou swadizan fòse mennaj li 17-ane fin vye granmoun angaje yo nan aktivite pwostitisyon pou pwòp benefis finansye li … (kontinye)

Li plis