CHOFÈ LIVREZON TE AKIZE KADEJAK AN 1996 NAN PASAJE

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Danny Stewart, ki gen 58 tan, te akize pa yon gran jiri e te asiyen nan Tribinal Siprèm Queens pou vyòl yon fi pasaje. Akize a – yon chofè livrezon nan moman an – ranmase viktim nan nan espas travay li nan Jamayik ak swadizan…

Li plis

RÈN MOUN KI TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY LANMÒ MARI MANMAN AN

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Andrew Hinton, ki gen 31 ane, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou akizasyon asasinay lan.   Avoka Distri a Katz te di, “Diskisyon domestik yo ka ogmante tout-twò byen vit nan vyolans. Yon sèl sa a te…

Li plis

RÈN PLEDE KOUPAB POU VANN DWÒG AK POTE YON ZAM iLEGAL

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Chris Lee, ki gen 30 tan, te plede koupab pou posesyon zam ak chaj vann dwòg. Akize a te kenbe yon zam ilegal e li te obsève pandan yon envestigasyon alontèm ki te vann tou de zam ak kokayin ant Out 2019 ak janvye 2020.…

Li plis

PITIT GASON QUEENS TE AKIZE DE ASASINA MANMAN

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Pushkar Sharma, ki gen 28 tan, te akize de asasinay manman li ki gen 65 ane. Avoka Distri a Katz te di: “Sa ki ta dwe yon selebrasyon jou Manman an te vin tounen yon brital, kochma trajik pou yon fanmi Rèn. Akize a nan…

Li plis