Mizajou chak semèn ou – 27 out 2021

Nan kèk semèn kout, fanmi yo toupatou nan minisipalite a ap voye pitit yo tounen lekòl. Antanke manman de jèn tigason, mwen gen tout lafwa ke pwotokòl ki deja etabli atravè sistèm lekòl vil la ap kenbe pitit nou yo an sekirite nan pandemi kontinyèl la. Sepandan, fanmi yo ak administratè lekòl yo dwe rete…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – Out 20, 2021

Semèn sa a, mwen te anonse yon plent 92-konte chaje yon nonm Queens ak kriyèl bèt agrave, entèdiksyon nan batay bèt ak lòt krim. Sa a ki kalite konpòtman kriminèl pa janm akseptab … (kontinye)

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 13 out 2021

Lè mwen te vin Avoka Distri nan mwa janvye 2020, mwen te pwomèt pouswiv sa mwen rele jistis brav – kenbe kominote yo nan Queens an sekirite pandan y ap ede yo kreye yon sistèm jistis kriminèl ki pi ekitab … (kontinye)

Li plis

RÈN YO TE AKIZE RÈN NAN ASASINAY POU TIYE MOUN ELMONT

Rèn nan Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Edson Giron Figueroa, ki gen 19 zan, te akize de asasinay, te eseyevòlè ak lòt krim nan 24 Jiyè ki te tire 25 zan nan Jamayik, Queens. Avoka Distri a Katz te di, “Sa ki swadizan te kòmanse kòm yon tantativ vòl byen vit…

Li plis

BRONX MAN CHAJE AK ATAK POU TIRE NAN OTOBIS MTA

Avoka Distri Queens Melinda Katz jodi a te anonse ke Melvin Adams, ki gen 43 zan, te akize de atak ak lòt krim pou swadizan tire nan yon otobis MTA, frape de pasaje yo epi kraze vit devan an nan Jamayik, Queens. Avoka Distri a Katz te di, “Nou pa ka viv nan yon mond…

Li plis

PLIS PASE DE DOUZÈN MANM GANG REPITASYON YO TE AKIZE NAN AKIZASYON AN; KRIM YO ENKLI ASASINAY, TANTATIV ASASINAY AK ZAM POSESYON NAN AK ALANTOU ASTORIA, DEVLOPMAN LOJMAN VIL LONG

Rèn Nan Distri a, Melinda Katz, te ansanm ak Chèf Detektif NYPD nan Detektif James Essig, nan Depatman Lapolis Vil New York, te anonse jodi a ke 28 moun te akize pa yon gran jiri konte Queens. Akize yo, swadizan manb gang yo nan faksyon gang nan Queensbridge ak ravenswood devlopman lojman piblik yo, yo…

Li plis