MOTOSIKLÈT CHAJE NAN KOLIZYON MÒTÈL AK MOTOSIKLIS

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Jairo Ortiz te akize ak manifestan machin, kondwi pandan y ap anba enfliyans ak lòt krim pou swadizan frape yon motosiklèt ki pa idantifye pandan y ap kondwi yon machin ki pa anrejistre, san asirans nan Elmhurst nan Samdi maten. Avoka Distri a Katz te…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 25 novanm 2022

Lè mwen te kreye Biwo Trafik Imen an sou pran biwo nan 2020, mwen te detèmine pou anile sèks ak krim trafik travay nan minisipalite sa a. Queens County se, malerezman, inikman vilnerab a endistri ilegal sa a paske nan pwoksimite nou an nan de ayewopò entènasyonal ak yon gwo popilasyon imigrasyon … (kontinye)

Li plis

KONDANASYON POU MENASE TIRE MOTOSIKLÈT SOU PLAS PAKIN

Avoka Distri Queens melinda Katz te anonse ke Jaquan Adams te kondane jodi a 10 zan nan prizon pou posesyon kriminèl yon zam. Adan te itilize yon zam pou menase yon motosiklèt pou rann tèt li yon plas pakin nan Bayside ke li te vle pou tèt li. Avoka Distri a Katz te di: “Yon…

Li plis

PAPA QUEENS TE AKIZE ASASINAY LANMÒ PITIT GASON 3 ZAN

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Shaquan Butler te jwenn asiyasyon pou yè sou akizasyon asasinay lanmò pitit gason li a ki gen 3 zan. Avoka Distri a Katz te di: “Yon lavi defans te britalman rache nan men l anvan menm li te kòmanse nan pifò fason; yon ka ki egal…

Li plis

DA KATZ AK NYPD PRAN 32 ZAM nan LARI YO NAN EVÈNMAN ACHTEBACK

Avoka Distri Queens Melinda Katz ak Depatman Lapolis New York te anonse ke 32 zam te ranmase jodi a nan Legliz Akademi Kretyen an nan Far Rockaway, Queens. Evènman zam yo ap chèche pou twouble vyolans ak destriksyon li lakòz pa aksepte travay zam afe – ki pa gen okenn kesyon mande – an echanj…

Li plis

REZO DILÈ DWÒG YO TE DEMANTI APWÈ ENVESTIGASYON ALONTÈM

Avoka Distri Queens Melinda Katz, te jwenn ansanm ak Komisyonè Polis Vil New York la Keechant L. Sewell, te anonse ke twa moun yo te arete e yo te akize pou swadizan opere kòm yon rezo dilè ki apwovizyone yon varyete de dwòg pou achtè nan Far Rockaway, Queens, ak lòt minisipalite sou ane ki…

Li plis

BIS HIJACKER TE AKIZE SOU KIDNAPPING AK LÒT CHAJ

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Dwayne Gaddy te akize ak asiyen jodi a sou chaj kidnapin, vòl ak lòt krim pou detounen yon otobis MTA nan Cambria Heights mwa pase a lè l sèvi avèk sa ki te parèt yo dwe yon menaj. Apeprè 30 pasaje yo nan tablo otobis la…

Li plis

KO-DEFANSÈ PLEDE KOUPAB NAN LANMÒ TIRE

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Richard Davenport ak Neville Brown chak te plede koupab de de konte manulagh pou lanmò tire nan de mesye nan Sid Richmond Hill nan fen 2017 ak byen bonè 2018. Jij la nan ka a te di ke li pwal kondane Davenport a 29 ane nan prizon…

Li plis

Jodi a, nan jou Veteran yo, mwen reflechi sou dèt ke nou dwe pou tout gason ak fanm ewoyik ki te sakrifye pou libète nou … (kontinye)

Li plis

DA KATZ SECURES MANSLAUGHTER AKIZASYON NAN SISTÈM TREN

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Carlos Garcia te akize pa yon gran jiri e te asiyen jodi a nan Tribinal Siprèm nan manifestasyon ak lòt chaj pou lanmò yon òdinatè parèy li mwa pase a nan Jackson Heights-Roosevelt Avenue estasyon tribinal la kòm yon rezilta nan yon chanjman fizik. Avoka Distri a…

Li plis

SWADIZAN DILÈ DWÒG KI TE AKIZE SOU NAKOTIK, CHAJ ZAM YO

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Alejandro Rodriguez te akize pa yon gran jiri e te asiyen nan Tribinal Siprèm sou akizasyon kriminèl nan yon sibstans ki sou kontwòl, posesyon kriminèl nan yon zam ak lòt krim. Rodriguez te akize poutèt li tap founi bay yon gwo kantite nakotik nan yon ofisye dekouvri…

Li plis

RÈN GASON TE KONDANE A 20 ANE NAN PRIZON POU TOUYE VET WWI

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Martin Motta te kondane pou pase 20 tan nan prizon pou lane 1976 ki te tiye yon 81 ane dezyèm gè mondyal la. Biwo Komisè Gouvènman Rèn nan te rezoud ka omisid ki gen 46 zan an ak NYPD lè l sèvi avèk jenetik jenetik…

Li plis

AKIZE CHAJE AVÈK POSEDE AK PWOMOSYON MATERYÈL ABI SEKSYÈL SOU TIMOUN

Queens District Avoka Melinda Katz, ansanm ak Pwokirè Distri Manhattan Alvin Bragg, te anonse jodi a ke Andre Hyman te akize poutèt li te akize pou fè pwomosyon yon pèfòmans seksyèl pa yon timoun ak lòt krim pou swadizan achte, telechaje, ak posede materyèl abi seksyèl sou òdinatè li andedan rezidans Jamayik ant me 2021…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – Novanm 4, 2022

Nou gen youn nan sistèm jistis kriminèl ki pi konplike nan mond lan, ak yon estanda pou ekselans ke nou te kenbe nan Queens County nan travay pwosekitè dilijan … (kontinye)

Li plis