Laprès Lage

NÈG TE KONDANE POU ASASINAY POUTÈT YO TE BLAME YON TIgASON 6-ZAN SOU PAVE

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Laurence Gendreau te kondane pou asasinay, atak ak lòt krim pou ranmase yon tigason ki gen 6 zan e ki tap flanmen li nan tèt pave an premye. Agresyon o aza a te fèt andeyò kay Kew Gardens yo nan granparan tigason an. Jis de zè de tan pi bonè, Jeneral te vòlè yon iPad soti nan yon fanm 83-zan.

Avoka Distri a Katz te di: “Sans sa a ak atak brital sa a te kite yon jèn tigason ki te blese grav ak yon kominote ki te choke. Nou tout merite pou nou santi nou an sekirite lakay nou e pandan n ap mache nan lari katye nou yo. Sistèm jistis kriminèl la te travay e nou te kapab pran yon nonm danjere nan lari a.”

Gendreau, 39, ki gen dènye adrès li te ye sou 110tyès Lari nan Richmond Hill, te kondane pa yon jiri yè nan tantativ asasinay nan dezyèm degre, atak nan pwemye degre, de konte ki an danje byennèt yon timoun, grandè nan katriyèm degre ak posesyon kriminèl yo vòlè nan senkyèm degre. Jistis Ira Margulis mete santans pou 12 oktòb. Gendreau ap fè fas a 25 an nan prizon.

Dapre akizasyon yo ak temwayaj esè:

  • Nan dat 10 oktòb 2019, nan apeprè 4:45 p.m., yon tigason ki gen 6 zan te kanpe deyò granparan li yo Kew Gardens lakay li ansanm ak pi gran frè l ‘ap tann pou yon livrezon pitza. Gendreau, ki t ap mache, toudenkou te akize timoun nan, li te rele l. Li te leve tigason an sou tèt li e li te frape l desann sou pave a.
  • Lè timoun nan te san mouvman sou tè a, Gendreau te kouri kite kay la. Frè tigason an te kouri andedan fanmi l e li te avèti fanmi l. Granpapa li te chase apwè Kedreau e li te drapo desann yon ofisye polis. Gendreau te sispann touprè Lefferts Boulevard ak Metropoliten Avenue.
  • Yo te transpòte tigason an nan lopital kote yo te trete l pou yon zo bwa tèt ki te fraktire, li te senyen sou sèvo a ak yon poumon ki tonbe. Li depi lè sa a li te refè.
  • Byen bonè nan menm jou sa a, nan apeprè 3:30 p.m. nan Inyon Turnpike nan Kew Gardens, Gendreau te apwoche yon fanm 83-zan pandan li te kanpe deyò, chita bò kote li ak Lè sa a, te pwan yon iPad nan men li. Yo te vòlè iPad a soti nan Gendreau nan moman arestasyon li apre atak la sou ti gason an.

Asistan Avoka Distri a Kanella Georgopoulos, Biwo Karyè Distri a Kriminèl Majò Krim Biwo Krim, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a, Michael Whitney, Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Distri egzekitif pou Majò Krim Shawn Clark.

Moun ki afiche nan