Mizajou chak semèn ou – 30 desanm 2022

Nan twa ane mwen kòm Avoka Distri ou a, mwen te travay san pran souf pou kenbe moun ki nan minisipalite sa a san danje, pandan y ap aplike estrateji efikas pou pèmèt kominote nou yo … (kontinye)

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 23 desanm 2022

Pandan n ap prepare nou pou vizite moun nou renmen yo pou jou ferye yo, li enkonvenyan sou mwen pou ensiste sou enpòtans ki genyen nan kondwi san danje. Nou chak pote responsablite endividyèl la pou rete vijilan ak pridan pandan y ap kondwi sou wout vil nou yo … (kontinye)

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 16 desanm 2022

Kounye a, lavant Cannabis legal nan New York yo disponib sèlman pou pasyan yo nan 38 dispansè medikal eta otorize. Regilatè leta yo dènyèman te bay 36 nan premye lisans dispansè eta a mwa pase a, ki endike ke lavant legal nan Cannabis rekreyasyon ta kòmanse byento … (kontinye)

Li plis

BROOKLYN GASON YO TE AKIZE NAN SERI DE VÒL KONVENYANS

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Reginald Williams, Calvin Scantley ak Dewkwan Cooper te akize pa yon gran jiri ak asiyen sou vòl ak lòt chaj pou swadizan kenbe zam nan de moun nan de etablisman diferan nan Queens sou 20 novanm. Defansè Williams te akize tou epi yo te asiyen li sou…

Li plis

RÈN GASON TE KONDANE A 8 ANE POU TRAFIK SÈKS

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Adan “Damian” Lee te kondane pou uit ane nan prizon pou trafik sèks ak lòt krim fòse yon fanm sanzabri nan pwostitisyon ak menase fizikman yon lòt. Avoka Distri a Katz te di: “Akize a te itilize vyolans pou l eksplwate yon viktim nan pwen ki…

Li plis

DA KATZ CHAJ OPERATÈ NAN UNLICENS DISPANSÈ CANNABIS NAN ROCKAWAY PARK

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke de mesye yo te akize de mesye yo ak posesyon vant ilegal ak posesyon kriminèl nan Cannabis pou swadizan opere yon dispansè mariwana ilegal ki sòti nan yon otobis lekòl konvèti nan Rockaway Park, atravè Rockaway Ferry Dock, mwens pase de blòk ki sòti nan lekòl…

Li plis

BROOKLYN REZIDAN TE KONDANE NAN AKSIDAN MÒTÈL PARKWAY

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Jason Bical te kondane pou senk a 15 ane nan prizon pou agrave manifestasyon machin apwè li te fin plede koupab mwa pase a pou frape epi tiye yon motosiklèt 63 zan sou Belt Parkway pandan ke anba enfliyans kokayin, marijàn ak alkòl nan mwa desanm 2020.…

Li plis

DA KATZ SEKIRITE AKIZASYON SOU KADEJAK, KANBRIYOLÈ POU ENVAZYON VYOLAN

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Michael Rispers te akize pa yon gran jiri e te asiyen sou kadejak, kanbriyolè, atak ak lòt chaj ki sòti nan yon envazyon ame. Risper swadizan antre nan yon kay nan Jamayik, Queens, ak vyolans atake yon rezidan fi. Lè yon manm fanmi l te tande rèl…

Li plis

DE MESYE YO TE AKIZE POU ECHANJ KOUT ZAM NAN GWO JOUNEN NAN BROOKVILLE

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Dariel Herrera ak Zandrae Ennis te akize e te asiyen sou asasinay lan e te eseye asasinen akizasyon asasinay lan, respektivman, nan echanj kout zam ki te tiye yon 19 zan ki te tiye yon nonm 19-zan. Avoka Distri a Katz te di: “Sèl fason pou…

Li plis

BROOKLYN TE AKIZE NAN TRIP OMISID

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse akizasyon Jabari Burrell ki te asiyen jodi a sou akizasyon asasinay lanmò grann li ak de lòt manm fanmi yo nan Jaden Springfield yo mwa pase a. Avoka Distri a Katz te di: “Sa a se yon trajedi kè. Akize a swadizan te vire sou twa manm fanmi…

Li plis

DA KATZ SEKIRITE AKIZASYON DILÈ DWÒG NAN POSESYON MÒTÈL

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Dennis Carrol te akize pa yon gran jiri e te asiyen jodi a sou akizasyon kriminèl posesyon kriminèl yon sibstans ki sou kontwòl. Aprè Administrasyon pou kontwòl Dwòg Ameriken (DEA) te sispann machin Carrol nan Hollis nan dat 28 novanm, yo te jwenn de kilo nan kòf…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 9 desanm 2022

Denmen se Jou Dwa Zannimo entènasyonal, yon tan pou selebre ak rekonèt tèt nou pou pwoteje dwa zanmi fourur nou yo. Kanpay la pataje ak Jou Dwa Moun paske bèt yo se manm vwa nan kominote nou an merite swen ak respè otan ke moun … (kontinye)

Li plis

DA KATZ SEKIRITE AKIZASYON POU ATAK TREN SOU FANM

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Abel Pita Aviles te akize ak asiyen jodi a pou swadizan vòlè ak Lè sa a, ap grandi yon fanm nan kouto andedan yon machin tren nan Olandè ki touye moun. Avoka Distri a Katz te di: “Atak sa a wont andedan sistèm tren nou an pap…

Li plis

MOUN KI TE AKIZE POU FRÈ KI TE KOUT KOUTO

Avoka distri Queens Melinda Katz te anonse ke Henrry Gutierrez te akize pa yon gran jiri Rèn ak asiyen sou asasinay ak lòt chaj pou kout kouto fatal nan Jiyè de 25 zan pandan yon diskisyon nan rezidans milti-inite Jamayik kote de mesye yo te viv sou planche separe. Avoka Distri a Katz te di:…

Li plis

DEFANSÈ TE KONDANE POU PRIZON POU FATAL STAB APRE TI BEBE KRISYANIS LA

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse santans lan nan Antonio Martinez pou kout kouto nan lanmò yon envite parèy nan yon selebrasyon 2019 nan yon ti bebe nan Corona. Martinez te diskite ak viktim nan anvan li te toujou kout kouto nan lestomak li. Avoka Distri a Katz te di: “Yon selebrasyon lavi a…

Li plis

DA KATZ SEKIRITE KOUPAB PLEDE AK RESTITISYON NAN MANM INYON LAJAN KACH

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Jofre Ortega te plede koupab jodi a pou grandè lajan ak lòt krim pou konsève moun yo rantre nan Mason Tenders 79 Inyon an pa ofri manm yo pou lajan kach. Kòm yon pati nan lapè a, akize a oblije peye restitisyon nan montan $18,000 a 14…

Li plis