Mizajou chak semèn ou – 30 Desanm 2020

Chè Zanmi ak vwazen, Kòm nou vini nan fen yon ane ki te kontrèman ak nenpòt ki lòt nan tan yo modèn nan Queens County (ak, tout bon, nan vil nou an, peyi nou an ak mond lan), mwen vle pran opòtinite sa a yo ofri pi bon volonte mwen … (Kontinye)

Li plis

DE PWOPRIYETÈ BIZNIS CHAJE AVÈK $ 2.6 MILYON FWOD KONT FON ASIRANS ETA NEW YORK

Avoka Distri Queens Melinda Katz, te antre nan sipèentandan Depatman Sèvis Finansye Eta New York Lasante Linda A. Lacewell ak Enspektè Jeneral Leta New York Letizia Tagliafierro, jodi a te anonse ke Manuel Sanchez ak biznis li Lagos Konstriksyon yo te akize ak gran anplwaye yo ak lòt krim pou swadizan pwezante prim asirans ki…

Li plis

FANM TE CHAJE AVÈK KRIM RAYI NAN REGO PARK

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Giselle DeJesus te akize de atak kòm yon krim rayi ak lòt chaj pou swadizan atake yon koup andeyò kay Rego Park yo devan de pitit yo nan 6 novanm. Avoka Distri a Katz te di, “Krim rayi yo pa akseptab. Akize a swadizan…

Li plis

DE CHOFÈ CHAJE NAN AKSIDAN SEPARE

Avoka Distri Queens Melinda Katz jodi a te anonse ke Kretyen Carrion-Rivera, ki gen 26 zan, te akize de pwopriyete yo vòlè pwopriyete yo e li tap sove sèn nan nan yon ensidan san yo pa rapòte yon lanmò pou yon aksidan machin 9 a.m. nan Madi. DA a te anonse tou ke Jason Bical,…

Li plis

SITE PRÈV KI MONTRE DISKRIMINASYON MOVE NAN SELEKSYON JIRI PA YON ADA NAN ANE 1990 YO, AVOKA DISTRI QUEENS RANPLI MOUVMAN JWENTI AK DEFANS POU RANVÈSE DE KONDANASYON YO

Site deseni-fin vye granmoun prèv ki montre diskriminasyon move ki baze sou ras, sèks, relijyon, ak etnisite nan seleksyon jiri, Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke li te depoze yon mosyon jwenti ak konsèy defans lan nan kabinè avoka a Covington & Burling, LLP, pou vaksinen kondanasyon Santiago Valdez ak Paul…

Li plis

DEKLARASYON PA AVOKA DISTRI A MELINDA KATZ

Jodi a, nan tribinal, Biwo sa a te antre nan yon mosyon pou vaksinen de kondanasyon enpòtan soti nan plis pase ventan ane de sa. Desizyon sa a baze sou prèv klè sou diskriminasyon san konstitisyonèl nan seleksyon jiri. Espesyalman, yon seri nòt yo te jwenn nan dosye yo jijman nan yon sèl ADA, ki…

Li plis

DEFANSÈ PLEDE KOUPAB POU MANULAGHTER NAN LANMÒ LONG ZILE

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke John Daves, ki gen 34 ane, te plede koupab pou manje pou septanm 2018 lanmò yon nonm 25-zan, ki te patwone yon machin manje nan Jackson Heights, Queens lè li te atake. Avoka Distri a Katz te di, “Yon diskisyon minè pandan y ap kòmande nan…

Li plis