MANHATTAN TE CHAJE AVÈK ASASINAY POU ATAK BRITAL SOU FANM NAN TREN

Rèn nan Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke William Blount, ki gen 57 tan, te akize poutèt asasinay, atak ak lòt krim pou bat yon fanm pandan ke li te antre nan yon estasyon tren Rèn nan Jedi, 24 fevriye 2022. Yon dezyèm moun chaje tou ak lè l sèvi avèk kat…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 25 fevriye 2022

Byen bonè nan semèn sa a, Biwo mwen an te anonse akizasyon an nan de akize sou trafik sèks ak lòt chaj pou swadizan fòse yon fanm sanzabri nan travay sèks nan divès otèl ak lòt kote nan tout Konte Queens … (kontinye)

Li plis

RÈN GASON AK FANM AK FANM TE AKIZE POU TRAFIK SÈKS

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke Adam “Damian” Lee, 29, ak Ida Copeland, 35, yo te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou trafik sèks, pwomosyon pwostitisyon ak lòt krim pou swadizan fòse yon fanm sanzabri nan pwostitisyon ak mete kanpe dat sèks nan divès…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 18 fevriye 2022

Depi nan konmansman an nan administrasyon mwen an, Biwo mwen te travay di pou avèti ou nan eskwokri yo myriad ak konplo ke èskro yo apa pou separe moun ki soti nan lajan difisil-touche yo. Se poutèt sa mwen vle kite ou konnen sou yon eskwokri òdinatè ki te dènyèman anile pa lapolis nou yo…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 11 fevriye 2022

Te gen anpil renouvle pale sou refòm kosyon nan semèn ki sot pase yo, te deplwaye pa Majistra Adams ‘pou revizyon nan lwa aktyèl ki pi klèman adrese sekirite piblik … (kontinye)

Li plis

RÈN FANM YO TE ASIYEN SOU AKIZASYON ASASINAY NAN LANMÒ VWAZEN

Rèn Nan Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Evelyn Cruz, ki gen 48 tan, te akize pa yon jiri Rèn nan akizasyon nan Tribinal Siprèm sou akizasyon asasinay ak lòt krim pou swadizan kout kouto nan lanmò yon vwazen fanm andedan bilding apatman an kote Cruz te viv. Vyolans lan te dewoule…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 4 fevriye 2022

Yè, Prezidan Joseph Biden ak Avoka Jeneral Ameriken an Merrick Garland te vizite Vil New York e li te revele yon nouvo inisyativ federal pou ede sispann koule nan zam danjere nan kominote nou yo … (kontinye)

Li plis

DEFANSÈ TE AKIZE ASASINAY NAN PWEMYE DEGRE POU TIRE NAN KOUP

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Chad Collie, 19, ak Jayare Robinson, ki gen 18 tan, te chaje avèk asasinay ak lòt krim ki gen rapò ak fiziyad la nan yon ofisye NYPD nan seksyon Arverne nan Far Rockaway alantou 10 fevriye 2022. Defansè Collie te akize poutèt li te eseye…

Li plis