AVOKA DISTRI QUEENS MELINDA KATZ ANONSE SIBVANSYON POU SIS GWOUP POU APLIKASYON PWOJÈ PREVANSYON VYOLANS KOMINOTÈ QUEENS LA

Avoka Distri Queens Melinda Katz jodi a te anonse sibvansyon yo te bay pou sis òganizasyon kominotè pou aplikasyon pwojè Prevansyon Vyolans Kominotè Rèn li an (QCVPP). Inisyativ Komisè Gouvènman an gen pou objaktif pou amelyore sekirite piblik la epi ankouraje administrasyon jistis jistis atravè aplikasyon estrateji prevansyon vyolans kominotè yo. Avoka Distri a Katz…

Li plis

BROOKLYN NONM KI TE AKIZE POU TIRE NAN CORONA ADOLESAN

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Dennis Vassilenko, ki gen 18 tan, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou akizasyon asasinay. Yo akize yon fi nan akizasyon anpeche pwosekisyon an. Nan dat 7 jiyè 2021, Vassilenko swadizan tire yon 17-zan atravè lari a soti…

Li plis

QUEENS NONM CHAJE AK ASASINAY POU OZONE PARK KONFWONTASYON AK NYPD

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke Marco Mosquera, 43, te akize pa yon gran jiri Queens county ak asiyen nan Tribinal Siprèm nan tantativ asasinay, kidnaping ak lòt chaj pou swadizan pwente zam afe nan madanm li ak tire plizyè fwa nan ofisye polis yo ki te reponn a kay Ozone…

Li plis

REZIDAN BRONX TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY LANMÒ SEN ALBANS

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Richard Swygert, 19, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm pou asasinay, atak ak lòt chaj. Rezidan Bronx lan te akize poutèt yo te tire a mò yon nonm de 22 zan e blese yon lòt moun lè toulède…

Li plis

RÈN GRAN JIRI REFIZE AKIZE NAN KA CHOKEHOLD

Avoka Distri Queens Melinda Katz te di jodi a ke yon gran jiri konsidere akizasyon kont ansyen ofisye polis David Afanador te jwenn yon bòdwo vre e te refize akize li. Avoka Distri a te akize Afanador avèk lè l sèvi avèk yon chwal sou yon nonm li te arete nan Far Rockaway sou 21…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 10 septanm 2021

Li difisil pou konprann ke demen make 20yèm anivèsè a nan 11 septanm 2001 atak teworis. Malgre ke de deseni te pase, jou sa a se pou tout tan grave nan memwa nou kòm gen yon enpak pwofon sou lavi moun k ap viv ak travay nan minisipalite nou an, vil, eta ak peyi ……

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 3 septanm 2021

Tanpèt semèn sa a te fè ravaj sou vil nou an, pote inondasyon dosye-kraze inondasyon ak devastatè domaj nan tout senk minisipalite yo. Kòm nou kontinye evalye domaj la ak inisye efò netwaye moute retabli pwopriyete nou yo, tanpri dwe lide nan eskwokri potansyèl konsènan amelyorasyon kay ak pwojè renovasyon … (kontinye)

Li plis