DEKLARASYON AVOKA DISTRI QUEENS MELINDA KATZ

Maten an, mwen te enfòme ke mwen te teste pozitif pou COVID-19. Mwen te ekspoze nan Mèkredi, 17 mas ak enfòme nan ekspoze a nan Samdi 21 mas. Mwen te abri an plas anvan ak depi ki ekspoze, ak pandan ke mwen te twò grav sentòm pou yon tan mwen pa te fè eksperyans nenpòt…

Li plis

BP LEE, DA KATZ MESAJ POU SIVIVAN PANDAN “RETE LAKAY OU” ANKOURAJE

QUEENS, NY – Queens Distri a, Melinda Katz ak Aji Queens Prezidan Sharon Lee te afime angajman minisipalite a pou pwoteje ak sèvi sivivan vyolans domestik, agresyon seksyèl, abi sou timoun ak ansyen, nan limyè de ankouraje travayè ki pa esansyèl ak fanmi yo pou yo “rete lakay yo” pandan sitiyasyon rapidman ki devlope COVID-19…

Li plis