RÈN GASON PLEDE KOUPAB POU ASASINAY LANMÒ NAN LANMÒ MADANM

Queens District Avoka Melinda Katz te anonse ke Carmelo Mendoza te plede koupab de asasinay fatal madanm li pandan yon diskisyon andedan apatman Jackson Heights yo an Jiyè 2020. Avoka Distri a Katz te di: “Agiman sa a, ki te tounen mòtèl, se te yon move moman terib malerezman te temwen pa pitit fi viktim…

Li plis

QUEENS DA MELINDA KATZ AK PWOGRAM NYPD ANONSE POU EDE KOMÈSAN YO FLUSHING

Queens Distri a, Melinda Katz te rantre nan pa ofisyèl NYPD yo, manm kominote biznis Flushing ak eli jodi a te anonse Pwogram Amelyorasyon Biznis Flushing Machann yo pou amelyore sekirite pou détails ak achtè pa dekouraje aktivite lokal yo ak alantou magazen lokal yo. Inisyativ la baze sou yon lansman siksè nan Pwogram Amelyorasyon…

Li plis

RÈN GASON YO TE KONDANE POU TIRE RICHMOND HILL TIRE

Defansè yo te tiye Guyanese Man ak tire frè pandan Richmond Hill Robbery Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Shakim Allen ak Dreshaun Smith te kondane pou pase 50 ane lavi nan prizon pou tiye yon nonm ki tap vizite Giyàn e tire frè l la pandan yon vòl Richmond Hill nan mwa…

Li plis

NÈG TE KONDANE A 22 ANE NAN PRIZON NAN TIRE LANMÒ NAN TRAVAYÈ DELI

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Steven Cohen te kondane pou pase 22 zan nan prizon pou lanmò yon travayè 26 zan apwè yon chanjman vèbal. Avoka Distri a Katz te di: “Aksyon akize sa a koute lavi yon moun inosan ki te tou senpleman ap fè travay li. Mwen espere ke…

Li plis

BRONX MOUN KONDANE POU TIRE NAN OTOBIS MTA

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Melvin Adams te kondane jodi a 20 tan nan prizon pou ouvèti dife sou yon apwofondisman okipe ki gen entansyon frape yon etranje ak olye ke yo te tire nan yon otobis MTA ak frape de pasaje yo. Avoka Distri a Katz te di: “Yon nonm…

Li plis

BROOKLYN NONM KONDANE A 12 ANE POU 2021 TIRE NAN QUEENS MOTEL

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Rawle Washington te kondane a 12 ane nan prizon pou blese yon nonm li te tire nan Surfside Motel nan Howard Beach nan mwa septanm nan 2021. Avoka Distri a Katz te di, “ADN prèv te enstrimantal nan idantifye akize a apre li te rele yon nonm…

Li plis

AVOKA DISTRI A KATZ NONMEN NOUVO CHÈF ANPLWAYE WENDY ERDLY

Avoka Distri a Melinda Katz te anonse randevou Wendy Erdly kòm Chèf anplwaye yo. Erdly rantre nan biwo a apre prèske yon dekad eksperyans sèvis piblik, pi resamman nan Depatman Sèvis Finansye Eta New York kòm Depite Sipèentandan pou Cybersecurity. Avoka Distri a Katz te di: “Mwen kontan akeyi Msye Erdly nan Biwo Avoka Distri…

Li plis

LONG ZILE TE AKIZE POUTÈT LI TE KITE SÈN AKSIDAN KI TE TIYE 16 ZAN

Queens District Avoka Melinda Katz te anonse ke Yaser Ibrahim, 18, te jwenn asiyasyon sou yon chaj pou kite sèn nan nan yon ensidan fatal san yo pa rapòte li, osi byen ke kondwi san yon lisans, vitès ak lòt machin ak vyolasyon trafik, apre yon aksidan lendi swa ki te kite yon tigason 16-zan…

Li plis

LONG ZILE TE CHAJE AVÈK SÈN AKSIDAN KI TE TIYE 14 ZAN

Queens District Avoka Melinda Katz te anonse ke Yaser Ibrahim, 18, te jwenn asiyasyon sou yon chaj pou kite sèn nan nan yon ensidan fatal san yo pa rapòte li, osi byen ke kondwi san yon lisans, vitès ak lòt machin ak vyolasyon trafik, apre yon aksidan Lendi swa ki te kite yon tigason 14-zan…

Li plis

DEFANSÈ PLEDE KOUPAB POU ESEYE ASASINAY NAN DEVWA KOPI TIRE

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Chad Collie te plede koupab pou tantativ asasinay lan nan fiziyad yon ofisye NYPD ki tap eseye pran swen. Ensidan an te fèt sou 1 fevriye 2022, nan Far Rockaway. Avoka Distri a Katz te di: “Nou pap pèmèt kominote nou yo konsakre nan yon eta dezòd…

Li plis

RÈN YO TE AKIZE LI KÒM ASASINAY NAN PWEMYE DEGRE NAN FIZIYAD LAPOLIS

Rèn Nan Distri a, Melinda Katz te anonse ke Devin Spragins te asiyen jodi a nan Tribinal Kriminèl Queens sou de (2) konte asasinay nan pwemye degre an koneksyon avèk ofisye NYPD yo nan Mèkredi pandan ke rookie Ofisye Brett Boller te tire. Avoka Distri a Katz te di: “Nou pap kite gwo vil nou…

Li plis

ICYMI: PI BA LIMIT BAK NEW YORK KOUNYE A POU KONSÈVE POU LAVI

Etid yo montre ke pifò chofè granmou yo twò afekte yo kondwi san danje ak yon BAC nan .05 pousan paske, menm nan nivo sa a, ladrès enpòtan kondwi – tankou kowòdinasyon, ak kapasite nan vòlè, swiv objè k ap deplase, ak efektivman reponn a sitiyasyon ijans – yo diminye … (kontinye)

Li plis

KOUP AKIZE POU BATAY BEZBÒL AK ATAK KOUTO SOU VWAZEN YO

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Arturo Cuevas ak Daisy Barrera te akize pa yon gran jiri e te asiyen jodi a poutèt yo te eseye asasinen ak lòt krim pou yon atak brital sou vwazen yo, swadizan kòm revanj pou yon batay anvan sou yon plas pakin. Avoka Distri a Katz te…

Li plis