Mizajou chak semèn ou – 29 septanm 2023

Mwen te antre nan Gouvènè Kathy Hochul semèn sa a pou siyen yon pake lejislatif pou yon ekstansyon pou pwoteksyon kont trafik imen nan vil nou an ak eta. Krim heinous sa a rete youn nan pi souse ak Queens se espesyalman vilnerab kòm kay la nan de gwo èpòt ak yon gwo popilasyon imigran…

Li plis

MENNAJ FANM TE TOUYE AK KACHE NAN KONDANASYON MACHIN KÒF

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Kareem Flake te kondane jodi a 22 zan nan prizon pou tiye Destini Smothers, ki gen 26 zan, ki gen 26 zan, ki gen 26 zan, nan mwa novanm 2020. Yo te dekouvri kat mwa pita nan kòf yon machin ki te abandone ki fè pati Flake.…

Li plis

SENK MOUN TE AKIZE APWÈ KE MANDA RECHÈCH LA TE VIRE DWÒG AK ZAM

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke senk moun te jwenn asiyasyon pou dwòg ak akizasyon zam apwè yon manda rechèch ki te egzekite nan Queens Village lakay yo dekouvri kat zam afe, ki gen ladan yon fizi atak, ak plis pase 4 kilogram kokayin ak ewoyin ak ewoyin ak yon valè lari ki…

Li plis

NÈG TE AKIZE DE ASASINAY NAN TIRE NAN SID RICHMOND HILL

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Shawn Singh te asiyen jodi a sou asasinay akizasyon zam pou yon fiziyad ki te tiye 31 zan nan Sid Richmond Hill sou 2 septanm. Avoka Distri a Katz te di: “Chanjman ki eskalade vyolans zam pa ka vin nòmal. Nou pap pèmèt li nan minisipalite…

Li plis

RÈN YO TE CHAJE AVÈK ASASINAY NAN KOUT KOUT ZAM

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Rahlik Pinnock te jwenn asiyasyon jodi a poutèt li te eseye asasinen apwè ke li te swadizan eseye solisite yon fanm angaje nan pwostitisyon an epi apresa li te koupe mennaj li, ki te konfwonte li. Avoka Distri a Katz te di: “Nou te wè diskisyon…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 8 septanm 2023

Apwè ke li te idantifye tèt li kòm yon ofisye polis, yon kopi devwa te atake dènyèman pandan y ap eseye fè yon arestasyon. Akizasyon yo kont atakè yo – premye degre atak ak etranj – reflete gravite agresyon an kont li … (kontinye)

Li plis

NONM KONDANE A 7 ANE POU KOUT KOUT SOU PLAS PAKIN

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Anthony Thomas te kondane jodi a pou sèt ane nan prizon pou kout zam nan yon diskisyon sou yon plas pakin. Viktim nan te pake machin li devan kay Thomas nan Laurelton apwè li te deplase trafik Thomas te mete kanpe pou rezève espas la. Apre…

Li plis

LONG ZILE TE CHAJE AVÈK ASASINAY LANMÒ ANDEYÒ ST ALBANS LAN.

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Christopher Kristòf te jwenn asiyasyon jodi a sou yon akizasyon ki te akize li an koneksyon avèk asasinay lanmò 23 zan jevaughn Jevaughn ki gen 23 zan deyò nwit la pi bon kalite nan St Albans. Avoka Distri a Katz te di: “Plis vyolans san sans, plis…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 1 septanm 2023

Lòd Pwoteksyon Ekstrèm New York la (ERPO), oswa lwa “Wouj Drapo” anpeche moun ki montre siy pou yo te yon menas pou tèt yo oswa lòt moun soti nan achte legalman oswa posede yon zam … (kontinye)

Li plis