AKIZE OTOBIS HIJACKER CHAJE POU SEZI MTA OTOBIS NAN CAMBRIA WOTÈ

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Dwayne Gaddy te akize ak gran lasante, vòlè, ensousyans ak lòt krim pou swadizan kòmandan yon otobis MTA ki gen anpil moun nan Cambria Heights nan Jedi maten ak sa ki te parèt yo dwe yon menaj. Tout pasaje yo apwoksimatif 30 pasaje yo…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 28 oktòb 2022

Dènye fisèl krim tren an te afekte nou tout ak vyolans lan tou senpleman dwe fini. Gen dwa debaz ke New Yorkers ta dwe genyen nan Vil sa a, ak youn nan yo se dwa pou sekirite lè yo kominike pou travay, lè l sèvi avèk tren an pou pran pitit nou yo lekòl, epi…

Li plis

KOUP TE AKIZE YON TWAZYÈM FWA SOU KIDNAPING AK CHAJ ATAK

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz jodi a te anonse ke akize Destiny Lebron ak Gil Iphael te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou kidnaping, atak ak lòt chaj pou yon atak mwa Out nan Richmond Hill. Akize yo, ki gen de lòt ka an pandye, ap fè…

Li plis

BROOKLYN NONM AP FÈ FAS A ASASINAY POU SHOVE TREN

Rèn Nan Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Lamale McRae te asiyen nan Tribinal Kriminèl Queens sou akizasyon asasinay ak lòt krim pou swadizan tire sou tren yo nan estasyon tren yo nan Myrtle-Wyckoff Avenue sou yon nonm ap tann sou yon tren ak yon uit ane fin vye granmoun. Avoka Distri…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 14 oktòb 2022

Yè, mwen te antre nan pa Komisyonè Depatman Lapolis Vil New York keechant L. Sewell nan anonse ke yon ansyen elèv ki gen 16 zan te akize poutèt li te akize pou fè yon menas teworis, ensousyan, ak lòt krim pou swadizan òkès yon menas bonm telefonik nan St. Francis Preparatory High School nan dat…

Li plis

RÈN MAN PLEDE KOUPAB POU MANULAGHTER NAN FIZIYAD MÒTÈL

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Nazieer Basir, ki gen 22 zan, te plede koupab pou tire 22 zan nan Ozone Park, Queens nan mwa desanm 2020. Avoka Distri a Katz te di, “Ka sa a se kòm aplike jan li se konplètman san sans. Nan plede koupab, akize a…

Li plis

MASPETH NONM TE ASIYEN NAN LANMÒ KOUT KOUT ZAM

Queens District Avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke Olmedo Osorio, 46, te akize pa yon gran jiri Rèn e te asiyen nan Tribinal Siprèm nan asasinay ak lòt chaj pou swadizan kout 55 ane fin vye granmoun lanmò pandan yon diskisyon atravè yon ba Queens sou 19 septanm 2022. Avoka Distri a Katz…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 7 oktòb 2022

Mwa Oktòb make Mwa Konsyantizasyon Vyolans Domestik Nasyonal, yon tan pou travay ansanm pou bay plis resous ak avni sipò pou viktim DV yo. Pa gen moun ki merite soufri chòk la nan abi patnè entim epi nou dwe elimine stigma a tache ak yo te yon sivivan … (kontinye)

Li plis