Mizajou chak semèn ou

Semèn sa a, nou komemore Jou Konsyantizasyon Mondyal Èldè Abi Mondyal la, yon tan dedye a ankouraje yon pi bon konpreyansyon sou abi ak neglijans sou moun ki pi gran … (kontinye)

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 10 jen 2022

Vyolans zam se yon maladi ki trajikman afekte chak pati nan peyi nou an, kite devastasyon ak chagren nan reveye li. Eta New York, sepandan, te mennen wout la lè li rive lejislasyon ki efektye chanjman reyèl … (kontinye)

Li plis