RÈN YO TE CHAJE AVÈK VÒLÈ TI FI 11-ZAN

Queens Distri a, Melinda Katz jodi a te anonse ke Jonathan Perez, ki gen 34 ane, te akize li ak vòlè ak lòt krim pou swadizan pwan yon ti fi 11-zan, trennen l ‘nan yon tout lwen ak vòlè li nan lajan kach ak pèsonèl nan Dimanch, 25 jiyè 2021 nan Jackson Heights, Queens. Avoka…

Li plis

RÈN YO TE KONDANE POU PRIZON POU VANN DWÒG AK POTE ZAM ilegal

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Chris Lee, ki gen 30 tan, te kondane pou nèf ane nan prizon apwè ke li te plede koupab pou posede yon zam ak vann nakotik ilegal. Akize a te kenbe yon zam afe e li te obsève pandan yon envestigasyon alontèm ki te…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 30 jiyè 2021

Semèn sa a, mwen te anonse rayi akizasyon krim nan de ka separe ki enplike atak sou moun nan desandan Azyatik ak manm nan kominote Mizilman yo. Zak rayi pa pral tolere nan Konte Queens, kote divèsite nou se pi gwo fòs nou … (kontinye)

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 23 jiyè 2021

Yè, mwen te anonse akizasyon kont yon nonm Queens ki, kòm swadizan, enprime frape yon timoun katran pandan y ap kondwi yon scooter motè nan Flushing Meadows Corona Park nan Dimanch … (kontinye)

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 16 jiyè 2021

Mwen te kontan dènyèman rantre nan NYPD ak Avoka Distri a pou anonse ekspansyon pwogram “Samdi swa limyè” pwogram espò jèn yo. Queens County, espesyalman, se kounye a lakay yo nan 17 nouvo sit pwogram, ki ofri pwogramasyon rekreyasyon pou jèn moun nan Samdi swa soti nan 5 a 7pm pou laj 11-14 ak soti…

Li plis