Mizajou chak semèn ou – 29 jiyè 2022

Semèn sa a, mwen te ekri yon editoryal pou Journal New York Law Journal sou enpòtans ki genyen nan ranfòse lwa mechanste Eta nou an pou pi byen defann manm sosyete nou an (kontinye)

Li plis

ADOLESAN CHAJE AK ATAK RAYI SOU OTOBIS QUEENS

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke yon ti fi ki gen 16 zan te akize ak atak kòm yon krim rayi ak lòt chaj pou swadizan atake yon fanm 57 tan sou yon otobis piblik toupwe entèseksyon Jamayiken Avenue ak Woodhaven Boulevard sou 9 jiyè 2022. Yon fi ki te entèdi…

Li plis

JIRI KONDANE ELMONT NONM NAN MWA MAS 2020 TANTATIV ASASINA

Rèn nan Distri a Melinda Katz jodi a te anonse jodi a ke Malcom White, ki gen 44 ane, te kondane pa yon jiri nan tantativ asasinay pou tiye madanm li pandan yon diskisyon nan yon otèl nan Jamayik, Queens nan mwa mas 2020. Avoka Distri a Katz te di, “Mwen pran angajman pou kenbe…

Li plis

RÈN GASON PLEDE KOUPAB POU MANULAGHTER NAN LANMÒ MADANM LI.

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Manuel Villar, ki gen 52 zan, te plede koupab pou manifakti a pou septanm 2020 fatal ki gen 43 zan andedan kay Arverne yo. Avoka Distri a Katz te di, “Sa a se yon ka kè sere nan vyolans domestik, ak twa timoun kite san…

Li plis

QUEENS NONM TE KONDANE A 30 ANE NAN PRIZON APWÈ KE LI TE KOUPAB DE LANMÒ NAN NYPD DETEKTIF BRIAN SIMONSEN AK KRIM ATAK KONT YON DEZYÈM OFISYE POLIS PANDAN VÒL BOTCHED

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke Jagger Freeman, 28, yo te kondane pou pase 30 ane pou lavi nan prizon aprè yon kondanasyon jijman nan asasinay, vòlè, atak ak lòt krim pou dirije magazen telefòn selilè 2019 la ki te lakòz lanmò polis detektif Brian Simonsen. Yon dezyèm ofisye te blese…

Li plis

AVOKA DISTRI QUEENS MELINDA KATZ ANONSE RANDEVOU YO NAN ENVESTIGATÈ CHÈF AK ASISTAN EGZEKITIF DISTRI A NAN PRATIK KRIMINÈL AK DIVIZYON POLITIK

Avoka Distri a Melinda Katz jodi a te anonse randevou de ekzekitif ki pral ede nan pwosesis senplifye entè-biwo ak amelyore pwotokòl sekirite piblik nan Queens County. Retrete Asistan Chèf Asistan Thomas Conforti te nonmen kòm Chèf Envestigatè ak pwosekitè veteran an Theresa M. Shanahan te nonmen kòm Avoka Egzekitif Distri a pou Pratik kriminèl…

Li plis

Mizajou chak semèn ou

Ete se nan balanse plen ak sa vle di plis tan pou avantur deyò ak aktivite naje bat chalè a. Sepandan, mwen ta renmen ankouraje tout moun pratike prekosyon chak fwa ou tou pre dlo a … (kontinye)

Li plis