Mizajou chak semèn ou – 29 oktòb 2021

Mwa novanm ak Desanm nan pote anpil okazyon kè kontan pou moun ki selebre jou ferye ki gen ladan ekleraj la nan bouji. Biwo mwen ta renmen fè tout moun sonje tout moun yo dwe konsyan de danje potansyèl yo kite balèn san limit pou yon peryòd tan pwolonje … (kontinye)

Li plis

QUEENS NONM CHAJE AK POSEDE ASENAL NAN ILEGAL “FRAPE” ZAM

Queens Distri aVoka Melinda Katz, ansanm ak Chèf Entèlijans Thomas Galati, Te anonse jodi a ke Jonathan Santos, ki gen 36 zan, te akize avèk plizyè konte nan posesyon kriminèl nan yon zam, vant kriminèl nan yon zam afe ak anpil lòt chaj pou swadizan gen yon stock nan zam ilegal, ki gen ladan “fantom”…

Li plis

RÈN MOUN KI TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY POU TIRE ELMONT

Queens District Avoka Melinda Katz te anonse ke Edson Giron-Figueroa, 19, te akize pa yon gran jiri Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou asasinay, posesyon kriminèl de yon akizasyon zam nan lanmò yon nonm de 25 zan ki sòti nan Elmont, Queens, 24 jiyè 2021. Avoka Distri a Katz te di, “Akize sa a…

Li plis

QUEENS DISTRI AVOKA DOSYE JWENTI MOSYON POU VAKSINEN KONDANASYON AN 1995.

Avoka Distri Queens County Melinda Katz te ranpli jodi a yon mosyon jwenti ak defans lan pou vakanse kondanasyon Chad Breland ak 15 ane santans pou yon 27 novanm 1995, ame nan seksyon Far Rockaway nan Queens. Breland reprezante pa avoka defans lan Justin Bonus. The Hon. Michelle Johnson te akòde mouvman an jwenti e…

Li plis

LONG ZILE TE AKIZE POU ASASINAY FRÈT NAN TIRE LANMÒ PAPA 34 ANE

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Michael Brown, ki gen 37 tan, te akize pa yon gran jiri Queens, ki te akize li ak asasinay ak lòt krim nan fiziyad yon nonm 34-zan. Akize a swadizan tire viktim nan soti nan yon machin pase nan St Albans nan mwa septanm nan…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 8 oktòb 2021

Pa gen okenn kesyon ke pandemi COVID-19 la te gaz yon kriz abi dwòg nasyonal. Nan 2020, Queens te wè yon ogmantasyon siyifikatif nan lanmò twòp, repete done nasyonal pou menm peryòd la … (kontinye)

Li plis