Laprès Lage

SENK MOUN TE AKIZE APWÈ KE MANDA RECHÈCH LA TE VIRE DWÒG AK ZAM

hazelwood_et_al_09_20_2023_PHOTO

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke senk moun te jwenn asiyasyon pou dwòg ak akizasyon zam apwè yon manda rechèch ki te egzekite nan Queens Village lakay yo dekouvri kat zam afe, ki gen ladan yon fizi atak, ak plis pase 4 kilogram kokayin ak ewoyin ak ewoyin ak yon valè lari ki gen plis pase $ 200,000. Yon tigason ki gen 10 zan te viv nan kay la.

Avoka Distri a Katz te di: “Kote ki gen dwòg ak zam, gen dejwe, vyolans ak lanmò. Nou pa kapab, epi yo pa pral, ki gen rapò ak lagè kont dwòg ilegal ak zam epi yo pral kenbe trafikè dwòg responsab menase sekirite kominote yo.”

Ancil Hazelwood, 48, Tribinal Jackson, 32, Malik Lewis, 43, Domonique Sierra, 37, ak Jessica Smythe, 28, nan 100th Avenue, Queens Village, te asiyen byen ta yè swa sou yon plent chaje yo chak ak de (2) nan posesyon kriminèl nan yon sibstans ki sou kontwòl nan premye, dezyèm, twazyèm, katriyèm ak senkyèm degre; youn nan posesyon kriminèl yon sibstans ki sou kontwòl nan setyèm diplòm lan; kat konte posesyon kriminèl yon zam nan dezyèm degre; de konte posesyon kriminèl yon zam nan twazyèm degre; kriminèl lè l sèvi avèk parapheria dwòg nan dezyèm degre; epi mete byennèt yon timoun.

Jij Edwin Novillo te bay lòd pou akize yo pou yo retounen nan tribinal 25 septanm. Si yo te kondane yo, yo gen plis pase 30 an nan prizon.

Daprè akizasyon yo, nan apeprè 4:40 a.m. nan dat 20 septanm, lapolis te egzekite yon manda rechèch tribinal ki otorize nan kay la pataje pa akize yo kote lapolis te jwenn:

 • 2,387 gram kokayin ak tras nan fantasy
 • 1,676 gram ewoyin ak tras nan fantasy
 • Yon kantite kokayin krak
 • Djondjon siklolojibin
 • Twa echèl ki gen rès kokayin
 • Yon Smith ak Wesson .45mm pistolè ak sis jij nan minisyon
 • Yon Taurus .9mm pistolè ak yon gwo aparèy minisyon-manje ki gen 22 jij
 • Yon Taurus 410G revòlte ak senk jij nan minisyon
 • Yon Zastava .223mm atak fizi ak senk jij nan minisyon
 • $1,052 nan lajan kach
 • Sis kilo peze

Nan moman atak la, 10 zan an te dòmi nan chanm lan li te pataje ak paran li, Lewis ak Jackson.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Edwin Montanez, Sèjan Steven Franzel, Lyetnan Javier Rodriguez, Kapitèn Charles Campisi nan Queens Sid Narcotics ak Sèjan Nicholas Bekas nan 105zyèm presi.

Asistan Avoka Distri a Leann Staines of District Major Crimes Biwo Ekonomik la ap pouswiv ka a, avèk asistans nan men Asistan Avoka Distri a Samantha Tighe nan esè Felon III, anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Kieran J. Linehan, Sipèvizè, Majò Narcotics, Catherine C. Kane, Chèf Depite Biwo, Jonathan Scharf, Depite Biwo Biwo, ak Mary Lowenburg, Biwo Chèf, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Asistan Distri egzekitif nan Envestigasyon Divizyon Gerard Brave.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan