Laprès Lage

NÈG TE AKIZE DE ASASINAY NAN TIRE NAN SID RICHMOND HILL

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Shawn Singh te asiyen jodi a sou asasinay akizasyon zam pou yon fiziyad ki te tiye 31 zan nan Sid Richmond Hill sou 2 septanm.

Avoka Distri a Katz te di: “Chanjman ki eskalade vyolans zam pa ka vin nòmal. Nou pap pèmèt li nan minisipalite sa a. Moun ki itilize zam pou rezoud diskisyon yo ap responsab.”

Chante, 23, nan Sumner Ave, Schenectady, te jwenn asiyasyon sou yon akizasyon sis konte chaje l ‘ak asasinay nan dezyèm degre an, de konte nan posesyon kriminèl nan yon dezyèm degre ak twa konte nan dezyèm degre an. Lakou Siprèm Jistis Ushir Pandit-Durant te òdone li pou li retounen nan tribinal la 31 oktòb. Si yo te kondane l, chante ap fè fas ak 25 an nan prizon.

Dapre akizasyon yo:

  • Siveyans videyo te montre Singh ak Sookmangal diskite nan alantou 4 a.m. nan vwazinaj la nan 125-06 101sting singh ka wè yon zam nan plizyè moun ki te prezan. Diskisyon vèbal la te kontinye pandan plizyè minit.
  • Anviwon 4:17 a.m., Chante Sookmangal nan figi an, te pran yon lòt balanse ak moman pita pwente zam nan direksyon li epi li te tire li.
  • Sookmangal te soutni yon blesi sèl bal nan lestomak la. Yo te mennen li nan Lopital Jamayik kote li te pwononse mouri.
  • Chante ak yon konpayon kouri. Yo te arete li nan jou sa a nan apeprè 2:30 a.m. nan Bronx la.
  • Lapolis te refè yon kokiy ansanm ak yon sèl wonn ap viv sou twotwa a toupwe fiziyad la.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Kerrianne Dolan nan 102nd Presidan eskwadwon anba sipèvizyon sèjan Christopher Esposito.

Asistan Avoka Distri a Nicole Rella nan Biwo Omisid Distri a ap pwosekite ka a avèk asistans Avoka Distri a Jaggnoor Lali ak anba sipèvizyon Avoka Distri a John Kosinski, Chèf Biwo, Peter J. McCormack III, Chèf Depite Biwo Avoka, Karen Ross, Depite Biwo Biwo, ak Marilyn Filingeri, Sipèvizè, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Majò Crimes Shawn Clark.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan