Mizajou chak semèn ou – 26 mas 2021

Tandans nan pwoblèm ensidan vyolan kont manm nan kominote Azyatik la malerezman kontinye nan tout peyi a. COVID enfòmèl ak prejije ki deja egziste te kreye yon melanj toksik ki te gaz ensidan sa yo … (kontinye)

Li plis

RÈN DISTRI AVOKA MELINDA KATZ GEN TOUT POUVWA A ISTWA MWA FANM YO

NOUVÈL KONSEYE Avoka Distri Queens Melinda Katz prezante yon selebrasyon espesyal nan onè nan mwa Istwa Fanm yo. Evènman vityèl sa a pran plas jodi a, Jedi 25 mas 2021 nan 4 pm atravè Zoom. Avoka Distri a pral onore plizyè fanm nan kominote Queens yo ak evènman sa a livestreamed pral prezante tou pèfòmans…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 19 mas 2021

Semèn sa a, mwen te parèt nan Tribinal pou mande revokasyon an nan prèske 700 ka kote moun yo te arete, arete ak chaje ak loitering pou bi pou yo angaje nan pwostitisyon ak krim ki gen rapò ak pwostitisyon … (kontinye)

Li plis

QUEENS DA MELINDA KATZ PIDE AL TRIBUNAL QUE DESESTIME CIENTOS DE CASOS CONTRA PERSONAS ACUSADAS DE MERODEAR CON FINES DE PROSTITUCIÓN Y CARGOS CONEXOS

La Fiscal del Distrito de Queens, Melinda Katz, compareció hoy ante el Tribunal para solicitar el sobreseimiento de casi 700 casos de personas detenidas, arrestadas y acusadas de merodear con el fin de ejercer la prostitución y de delitos relacionados con la prostitución. Desde que asumió el cargo, el fiscal Katz no ha procesado a…

Li plis

MEDYA KONSEYE: DA MELINDA KATZ DEMANN RANVWAYE DÈ SANTÈN DE KA

NOUVÈL KONSEYE Avoka Distri Queens Melinda Katz pral pèsonèlman mande Tribinal la ranvwaye dè santèn de ka pou akize aktyèlman chaje ak loitering nan bi pwostitisyon ak chaj ki gen rapò demen, Madi 16 mas 2021 a 10:30 a.m. anvan Rèn Aji jistis Lakou Siprèm Toko. Menm anvan yo vin Avoka Distri a pou Konte…

Li plis

90세 환자로부터 거의 $150,000를 훔친 혐의로 중절도죄로 기소된 재활 센터 사회 복지사

멜린다 카츠(Melinda Katz) 퀸즈 지방검사는 오늘 28세의 올리비아 고든(Olivia Gordon)이 2019년 사회복지국장으로 일했던 재활 센터에서 노인 환자로부터 약 15만 달러를 훔친 혐의로 중절도, 신분 도용 및 기타 범죄 혐의로 기소되었다고 발표했습니다. 피고인은 또한 자신이 피해자의 100만 달러 연금의 상속인이 되도록 조치를 취한 혐의도 받고 있습니다. Katz 지방 검사는 이렇게 말했습니다. 이 피고인은 90세 노인의 은행…

Li plis

REZIDAN QUEENS TE AKIZE DE ASASINAY LANMÒ 33 ZAN

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Mak Watson, ki gen 24 ane, te akize de asasinay ak lòt krim nan lanmò yon nonm de 33 zan nan Hollis, Queens, Madi swa. Avoka Distri a Katz te di, “Yon jwèt nan mouri te tounen mòtèl apre akize a swadizan vòlè epi tire…

Li plis

KONSYANTIZASYON ESKWOKRI AK FWOD PWOTEKSYON VEBINÈR MEDYA KONSEYE

Queens Distri avoka Melinda Katz ap patwone yon konsyantizasyon Eskwokri ak Pwoteksyon Fwod vityèl demen, Mèkredi 10 mas 2021 a 6 pm atravè Zoom. Evènman an ap gen ladan plizyè ekspè legal nan Biwo Komisè Gouvènman an ak defansè taks patnè yo ak espesyalis yo. Pwogram lan ap disponib tou nan lang panyòl ak Mandarin.…

Li plis

QUEENS DISTRI AVOKA DOSYE MOUVMAN JWENTI AK DEFANS POU VAKSINEN KONDANASYON YO AN 1996 DOUBLE KA ASASINAY KI BAZE SOU ECHÈK POU DIVILGE PRÈV EKSKILTI

Queens County District Melinda Katz jodi a te anonse ranpli yon mosyon jwenti ak konsèy defans pou vaksinen kondanasyon George Bell, Gary Johnson, ak Rohan Bolt, ki te kondane pou 21 desanm 1996, asasinay nan Ira “Mike” Epstein ak Ofisye Polis NYPD Charles Davis nan kou a nan vòlè biznis lajan kach Epstein nan. Ofisye…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 5 mas 2021

Chè Zanmi ak vwazen, Se devwa mwen kòm Avoka Distri ou pou mete aksan sou ke moun ki fè biznis nan Konte Queens, ki gen ladan kontraktè ak konpayi devlopman, yo espere … (Kontinye)

Li plis