NÈG CHAJE AK ASASINAY AK VYÒL NAN ATAK TWATI SOU FANM

Rèn Nan Distri a, Melinda Katz te anonse ke Jerson Vasquez te akize pa yon gran jiri e li te asiyen sou asasinay, vyòl ak lòt chaj pou swadizan rankontre yon fanm pou fè sèks ak Lè sa a, bat li epi li te pran lajan an li te peye ansanm ak telefòn selilè li.…

Li plis

DE RÈN TE CHAJE AVÈK ASENAL ZAM ILEGAL AK STOCK NAN MINISYON

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Christopher Lall ak Steve Salamalay te akize avèk plizyè konte posesyon kriminèl nan yon zam apre manda rechèch egzekite nan kay yo, yon inite depo, ak espas travay Salamalay te dekouvwi yon douzèn zam ilegal, ki gen ladan zam fantom, osi byen ke magazin kapasite wo,minisyon…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 24 out 2023

San Patipri nan sistèm jistis kriminèl la vle di nou dwe re-evalye ka lè nouvo prèv kredib nan inosans aktyèl oswa move kondanasyon. Mwen te ranpli mosyon semèn sa a ak avoka defans yo vaksinen twa kondanasyon mal … (kontinye)

Li plis

PWOFESÈ YO TE AKIZE KADEJAK SOU 14 ZAN

Avoka Distri Queens Melinda Katz jodi a te anonse ke Melissa Rockens, yon pwofesè lekòl piblik vil Nouyòk, te akize poutèt li te akize poutèt li te pretann ke yon elèv gason ki gen 14 zan. Avoka Distri a Melinda Katz te di: “Akizasyon twoublan sa yo reprezante yon abi otorite ak yon trayizon nan…

Li plis

MOUN TE KONDANE POU ASASINAY POU ATAK BLAN SOU LAVI NWA AP VIV

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse ke Frank Cavalluzzi te kondane de nèf konte asasinay pou atake lapè Nwa live matyè yo nan mwa jen 2020, premye chaje nan yo ki te pote yon gan ak lam sèrated ak Lè sa a, eseye kouri yo sou kondwi SUV li sou twotwa a. Avoka Distri…

Li plis

SANTANS PREDATÈ SEKSYÈL POU VYOLE FANMI TIMOUN

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Julio Fernando Pina-Illescas te kondane a 17.5 ane pou lavi nan prizon pou agresyon seksyèl yon timoun sou kou a nan 10 ane, kòmanse lè ti fi a te gen 4 an. Nan yon ka separe, Pina-Illescas te chaje avèk abize de lòt ti fi pre-jèn. Avoka…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 18 out 2023

Pwogram Amelyorasyon Biznis Komèsan yo, ki te kreye pa biwo mwen an nan konjonksyon avèk pwopriyetè biznis NYPD ak biznis lokal yo pou konbat vòl ak repete, te wè rezilta pozitif depi lansman li yo nan 2021. Mwen te anonse ekspansyon pwogram nan semèn sa a nan chak presizyon nan Queens … (kontinye)

Li plis

NÈG CHAJE AK VYÒL AK ATAK NAN ATAK TWATI SOU FANM

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Jerson Vasquez te asiyen sou akizasyon vyòl, vòl ak atak pou swadizan rankontre yon fanm pou fè sèks peye ak Lè sa a, visye atake l ‘sou yon do kay Jamayiken ak pran tounen lajan an li te peye ansanm ak telefòn selilè li. Avoka Distri a…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – Out 11, 2023

Mwen te anonse yon akizasyon 50-konte jiri semèn sa a kont yon doktè chaje ak abi seksyèlman abize twa pasyan nan NewYork-Presbyterian Queens lopital ak dwòg ak vyole twa lòt fanm nan kay Queens li yo … (kontinye)

Li plis

PWOCHEN VWAZEN PÒT LA TE AKIZE NAN ASASINA 10 ZAN NAN LWEN ROCKAWAY

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Ashram Lochan te asiyen jodi a sou yon akizasyon ki chaje l ‘ak asasinay an koneksyon avèk yon fiziyad 2021, Aparamman te pwovoke pa yon diskisyon sou yon kondwi pataje, ki te tiye 10 zan Justin Wallace ak seryezman blese kouzen li, 29 ane fin vye…

Li plis

BRONX MAN CHAJE AVÈK ASASINAY NAN FIZIYAD LAFIMEN

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Albert Edwards te jwenn asiyasyon poutèt asasinay lan, vòl ak posesyon zam nan 18 Mas yon magazen lafimen Richmond Hill pandan ki yon anplwaye 20 tan te tire rapidman. Avoka Distri a Katz te di: “Yon jèn gason te pèdi lavi l nan yon zak vyolans san…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 4 out 2023

Mwen te gen plezi nan pran pati nan sis nasyonal swa evènman yo nan Madi. Li te gwo yo wè anpil fanmi, timoun ak granmoaj jwi yon aswè nan jwèt, manje, rafrechisman ak mizik … (kontinye)

Li plis