KONDANASYON POU TIRE FATAL nan anpLWAYE MAKÈT

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Dewayne Henry te kondane jodi a 25 ane pou lavi nan prizon pou tire yon grosye 65-zan pandan yon vòl nan Jamayik nan 2011. Akize a te enkyete sou akizasyon ki pa gen rapò pou anpil tan depi asasinay la. Avoka Distri a Katz te di: “Santans…

Li plis

LONG ZILE MOUN KI AKIZE SOU CHAJ trafik sèks

Queens District Avoka Melinda Katz te anonse ke Cleveland Sterling te asiyen sou akizasyon trafik sèks, vòl ak lòt krim pou swadizan fòse de viktim yo angaje yo nan pwostitisyon ak vòlè yo. Avoka Distri a Katz te di: “Trafikè yo itilize vyolans, entimidasyon ak reklamasyon dèt finansye pou fòse viktim yo nan travay sèks.…

Li plis

AKIZE AK KRIM RAYI POU PLIZYÈ ENSIDAN SWASTIKA

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Antoine Blount te akize ak misk kriminèl kòm yon krim rayi ak agrave asèlman pou swadizan desen swadizan sou twotwa a devan Tanp Refòm nan Forest Hills, yon sant swenyaj ak yon bilding rezidansyèl. Avoka Distri a Katz te di: “Aksyon lachas rayi, sitou devan yon kay…

Li plis

FANM TE CHAJE AVÈK ASASINAY AK ARSON POU DIFE APATMAN NYCHA

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Tandika Wright te asiyen sou asasinay, zam ak lòt akizasyon nan lanmò yon vwazen yo te jwenn andedan yon apatman boule Otorite Lojman vil New York ak anpil lajan sou kò li. Avoka Distri a Katz te di: “Nou pral chèche jistis pou viktim nan britalman asasinen…

Li plis

RÈN GASON YO TE KONDANE POU TIRE RICHMOND HILL TIRE

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Shakim Allen ak Dreshaun Smith te kondane pou asasinay ak lòt chaj pou tire de frè, touye youn, pandan yon vòl Richmond Hill nan mwa janvye 2017. Avoka Distri a Katz te di: “Youn nan viktim yo ki t ap vizite Giyàn, te pèdi lavi l…

Li plis

BRONX MOUN TE KONDANE POU TIRE NAN OTOBIS MTA

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Melvin Adams te kondane pou tiye asasinay pou tire nan yon otobis MTA ak frape de pasaje nan mwa Out 2021. Adan pa t renmen ki jan yon moun te gade l epi l te tire l, li te frape otobis la olye de sa. Avoka Distri…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 24 mas 2023

Gang semèn sa a te pran petèt pi gwo tout tan nan Queens: yon akizasyon 151-konte te pote kont 33 manm gang repitasyon, senk nan yo ki chaje ak asasinay … (kontinye)

Li plis

DEFANSÈ TE KONDANE A 17 ANE NAN PRIZON POU MANULAGHTER

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Atekel Donaldson te kondane a 17 ane nan prizon pou lanmò yon otobis vil nan Far Rockaway nan mwa fevriye 2018. Avoka Distri a Katz te di: “Lavi yon adolesan te san sans kout pa vyolans zam, ki kontinye vòlè fanmi, zanmi, ak moun ou renmen…

Li plis

KONDANE POU 20 ANE POU TIRE DANJERE

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Edson Giron Figueroa te kondane pou pase 20 ane nan prizon pou lanmò 2021 lanmò yon 25 ane fin vye granmoun. Avoka Distri a Katz te di: “Sa a se yon ka ankò yon lòt jèn moun koupe pa vyolans zam. Nou pral kontinye goumen kont…

Li plis

33 MANM GANG YO TE AKIZE SOU ASASINAY, AKIZASYON VYOLANS ZAM

Queens Distri a, Melinda Katz, te ansanm ak Komisyonè NYPD Keechant L. Sewell, te anonse youn nan pi gwo gang yo nan istwa biwo a, yon akizasyon 151-konte te pote kont 33 manm gang, senk nan yo ki te akize de asasinay. Akizasyon asasinay la se pou lanmò tire nan 14-zan Amir Griffin, te tire…

Li plis

QUEENS NONM KONDANE POU TRAFIK SÈKS JÈN FI NAN OTÈL JAMAYIK

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Tyrone “Zanj” Miles te kondane jodi a pou sèt ane nan prizon pou trafik sèks nan yon timoun. Akize a, ansanm ak ko-akize Bryant Lower, fòse viktim fi yo fè sèks ak etranje pou lajan kach nan Otèl JFK nan Jamayik, Queens. Yon chape pa youn nan…

Li plis

PITIT GASON YO TE AKIZE NAN LANMÒ MANMAN

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Dennis Cho te asiyen jodi a, yo te akize de asasinay lanmò li nan lanmò 59 ane fin vye granmoun andedan kay yo. Selon akizasyon yo kont li, Chwazi kout kouto manman l plizyè fwa nan do a. Avoka Distri a Katz te di: “Akize a chaje…

Li plis

GASON TE KONDANE POU JÈN FI TRAFIK SÈKS

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Quan Rahem Booker te kondane jodi a a 10 zan nan prizon apwè ke li te plede koupab pou fè sèks trafik yon ti fi ki gen 16 zan pou plizyè jou andedan yon otèl Flushing. Avoka Distri a Katz te di: “Dekouvri operasyon tankou sa a…

Li plis

QUEENS NONM KONDANE A 22 ANE POU FIZIYAD FATAL

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Tyseam McRae te kondane a 22 ane nan prizon pou manulaghter, atak ak vòl pou twa ensidan separe, ki gen ladan fiziyad la fatal nan yon nonm 18-zan nan Rochdale nan mwa Oktòb 2019. Avoka Distri a Katz te di: “Yon nonm vyolan, yon nonm danjere ki…

Li plis

NÈG TE AKIZE POU KIDNAPING, VYÒL AK ATAKE TWA JÈNFI

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Andres Portilla te asiyen jodi a sou yon akizasyon ki chaje l ‘ak kidnapin ak seksyèlman atake twa jèn fanm ke li te kenbe kaptif nan machin li. Avoka Distri a Katz te di: “Britalite a te enflije sou jènfi sa yo ki vilnerab. Akizasyon sa…

Li plis