RÈN MOUN KONDANE POU KANBRIYOLÈ

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Marquis Silvers te kondane pou pase 2 zan nan prizon apwè ke li te plede koupab pou eseye kanbriyolè. Avoka Distri a Katz te di: “Mwen vle remèsye Rockaway Nassau Patrol pou èd yo ak efò san rete nan jwenn akize sa a nan lari yo. Priyorite…

Li plis

QUEENS MOUN KI AKIZE SOU TRAFIK SÈKS AK CHAJ ZAM AFE

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Troy Sidons te asiyen sou akizasyon trafik sèks nan yon timoun, vyòl ak lòt krim. Sidons te separeman akize pou posesyon zam kriminèl ki gen rapò ak yon ensidan nan mwa septanm nan. Avoka Distri a Katz te di: “Mwen mete resous enpòtan pou m jwenn…

Li plis

DEFANSÈ YO TE KONDANE POU MASAK NAN SID RICHMOND HILL, OZONE PAK

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Richard Davenport ak Neville Brown te kondane sou chaj manslagè an koneksyon avèk kat fiziyad fatal ki te pran plas nan Sid Richmond Hill ak Ozone Park ant 2015 ak 2018. Davenport te kondane yon total de 29 ane nan prizon, ki te gen ladan konsekitif 14.5…

Li plis

DEFANSÈ YO TE PLEDE KOUPAB AN KONPLO POU VÒLÈ KAY ELMHURST

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Jorge Vasquez Jr. ak Andy V. Singh te plede koupab pou grandè lajan pou ranpli dokiman fo pou reklame pwopriyetè yon kay lès Elmhurst. Akize yo te imite yon fanm ki mouri ak pitit gason l lan pou l jwenn aksè nan enfòmasyon ipotèk pwopriyete a, lè…

Li plis

DE FRAZ POU FÒSE JÈN FI NAN ENDISTRI SÈKS

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Lawrence Winslow ak Alan Velvett te chak kondane jodi a 10 ane nan prizon pou trafik sèks nan yon timoun ak vyòl. Akize yo te fòse twa viktim anba men yo nan endistri a fè sèks nan mwa fevriye 2021. Youn nan viktim yo te fòse…

Li plis

QUEENS NONM TE KONDANE A 17 ANE POU BOTCHED TIRE-SOTI

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Nazieer Basir te kondane jodi a 17 ane nan prizon pou tire yon nonm 22-zan nan Ozone Park nan mwa desanm 2020. Avoka Distri a Katz te di: “Nou pap tolere tire-soti nan lari Queens County. Moun yo ap responsab pou aksyon yo. Santans lan mete…

Li plis