KONTAKTE NOU

Anyè Biwo Komisè Gouvènman an kapab ede nan navigasyon anpil resous ki disponib pou ou. Si ou se yon viktim nan yon krim, rayi, oswa abi, nou isit la ede. Biwo Komisè Gouvènman Rèn nan pa rapòte estati imigrasyon e nou pa tolere okenn aksyon ki gen entansyon entèfere ak oswa vann kont temwen krim potansyèl yo.

Biwo prensipal yo
Deskripsyon Biwo Kote
Biwo prensipal 125-01 Queens Boulevard
Kew Gardens, New York
Sal minisipal 120-55 Queens Boulevard
Kew Gardens, New York
80-02 Bilding 80-02 Kew Jaden wout
Kew Gardens, New York
126-06 Bilding 126-06 Queens Boulevard
Kew Gardens, New York
Liy biwo yo
Divizyon ak Biwo
Biwo prensipal yo
Deskripsyon Biwo Kote
Biwo prensipal 125-01 Queens Boulevard
Kew Gardens, New York
Sal minisipal 120-55 Queens Boulevard
Kew Gardens, New York
80-02 Bilding 80-02 Kew Jaden wout
Kew Gardens, New York
126-06 Bilding 126-06 Queens Boulevard
Kew Gardens, New York
Liy biwo
Divizyon ak Biwo

BEZWEN ÈD?

Pa ezite mande nou yon bagay. Voye yon imèl bay

nou dirèkteman info@queensda.org

oswa rele nou nan
718.286.6000
.

Liy jeneral nou an fèt pou ede ou mete ou sou liy lan ak yon moun ki ka ede ou ak bezwen ou yo.

DISPONIB NAN 9AM A 6PM