Laprès Lage

RÈN GASON KI TE AKIZE PA GRAN JIRI SOU YON CHAJ KRIM RAYI POU ATAK SOU FANM AZYATIK DEYÒ BOULANJE NAN KOLE

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke Patrick Mateo, ki gen 47 tan, te akize pa yon jiri Rèn nan yon krim rayi, agrave asèlman, ak lòt chaj pou swadizan atake yon fanm 52-zan deyò yon boulanje sou 16 fevriye 2021. Viktim nan te tire tèlman difisil li te bezwen prèske yon douzèn koutim pou fèmen yon gaz ouvè sou fwon li.

Avoka Distri a Katz te di, “Depi fevriye, lè ensidan an swadizan te fèt, envestigasyon nou an te sou-ale. Mwen apresye pasyans kominote a pandan nou te rasanble prèv ki nesesè pou etabli yon krim rayi nan sikonstans patikilye sa a. Anplis de aksidan viktim nan, rayi krim rayi mande pou yon bezwen montre ke viktim nan te vize akòz etnik li. Envestigasyon nou an te konkli e kounye a, akize a chaje avèk yon krim rayi.”

Mateo, nan Ri Prensipal nan Flushing, Queens, ap tann aranjman nan Tribinal Siprèm Queens sou yon akizasyon ki chaje l ‘ak asèlman agrave nan dezyèm degre, atak nan twazyèm degre ak asèlman nan dezyèm degre an. Si yo te kondane l, akize a ap fè fas ak yon ane nan prizon.

Dapre akizasyon yo, jis anvan 2 p.m. nan dat 16 fevriye 2021, akize a te nan liy nan yon boulanje sou Roosevelt Avenue lè li te kòmanse diskite ak viktim nan. Toudenkou, san pwovokasyon Mateo te madichonnen nan 52 zan fanm Chinwa a epi pouse figi li. Lè sa a, akize a te antre nan boulanje a, te pwan yon bwat katon, kouri tounen deyò epi swadizan jete bwat la nan viktim nan anvan yo te tire tounen bak li, sou tè a ak nan yon bwat nouvèl metal sou twotwa a. Enpak la ak nouvèl metal la louvri yon koupe lontan atravè fwon fanm lan ki te mande apeprè 10 koutim fèmen.

Akize a, selon akizasyon yo, te entèprete mwens pase 48 èdtan pita epi yo te arete yo. Aprè arestasyon li, envestigasyon an te kontinye epi sou 31 mas 2021, yon manda rechèch Tribinal la te egzekite pou done sou telefòn selilè akize a, ki swadizan revele santiman anti-Azyatik.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Michael Galgano nan Depatman Polis Vil New York la. Epitou ede nan envestigasyon an te Lyetnan Alan Schwartz, nan Biwo Detektif Distri Rèn nan, anba sipèvizyon an Chèf Edwin Murphy ak Depite Chèf Daniel O’Brien.

Asistan Avoka Distri a Michael Brovner, Chèf Krim DA a, avèk asistans Avoka Distri a nan Avoka Brinet Rutherford, ap pwosekite ka a, anba sipèvizyon Avoka Egzekitif Distri a nan Jijman Divizyon Yacoub.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan , ,