Laprès Lage

ADOLESAN CHAJE AK ATAK RAYI SOU OTOBIS QUEENS

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke yon ti fi ki gen 16 zan te akize ak atak kòm yon krim rayi ak lòt chaj pou swadizan atake yon fanm 57 tan sou yon otobis piblik toupwe entèseksyon Jamayiken Avenue ak Woodhaven Boulevard sou 9 jiyè 2022. Yon fi ki te entèdi te chaje tou ak yon twazyèm fi ki pa ap rete san rete.

Avoka Distri a Katz te di, “Kòm swadizan, akize sa a, osi byen ke de lòt moun, te pote soti nan yon atak visye sou yon kavalye piblik tou senpleman paske nan ras viktim nan. Rayi krim nan konte ki pi divès nan mond lan mine twal la anpil nan ministè sa a gwo epi yo pap janm tolere. Akize a kounye a chaje ak atak kòm yon krim rayi epi yo pral fèt nan kont pou aksyon swadizan li yo.”

Akize a, nan Murray Avenue, nan Syracuse, New York, te jwenn asiyasyon pou yè swa anvan Rèn Kriminèl Jij Joseph Casper sou yon sèt konte kriminèl ki chaje li ak atak nan dezyèm ak twazyèm degre kòm yon krim rayi, atak nan dezyèm ak twazyèm degre, menase nan twazyèm degre an kòm yon krim rayi, asèlman agrave nan dezyèm degre ak menas. Akize a jodi a te bay lòd pou retounen nan tribinal 29 jiyè 2022. Si yo kondane l, akize a ap fè fas a 3/2 a 15 an nan prizon.

Avoka Distri a Katz te di ke, daprè pye siveyans videyo ak enfòmasyon yo bay nan plent la, nan apeprè 6:30 p.m. nan dat 9 jiyè 2022, viktim nan te endike ke li te chita tou pre dèyè otobis la Q53 epi yo te apwoche pa twa fanm enkoni, akize a, jenn tigason an ak yon lòt ki pa te kenbe yon sak magazen. Lòt moun ki pa aplike a te gade dirèkteman nan li epi li te deklare, “Mwen rayi moun blan” ak “rayi po moun blan an.” Pandan yo t ap kontinye monte, otobis la te pase yon simityè ak lòt moun ki pa abite nan viktim nan, “Mwen pral touye ou, sa a se kote mwen pral antere ou.”

Kontinye, kòm otobis la te vini nan yon kanpe toupre entèseksyon Jamayiken Avni ak Woodhaven Boulevard, te entèdi timoun yo ansanm ak lòt moun ki pa te ap pote yon sak magazen tou de viktim nan. Lòt lè sa a swadizan frape viktim nan repete nan tèt la ak sak la makèt. Akize a, ansanm ak lòt la swadizan koupe viktim nan plizyè fwa nan tèt li epi li kouri kite otobis la ansanm.

Yo te mennen viktim nan nan yon lopital Rèn lokal pou blesi li yo ki te gen ladan li yon gwo lajan sou bò dwat nan tèt li ki te mande twa estap.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Redmond Halpern nan Depatman Lapolis Vil New York.

Asistan Avoka Distri a Gabriel Mendoza, Asistan Depite Chèf Biwo ak Michael Brovner, Biwo Biwo Avoka Distri a Rayi Biwo Avoka Distri a ap pwosekite ka a anba sipèvizyon asistan Avoka Distri egzekitif la nan Jijman Tribinal Siprèm Yacoub.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan , ,