Anons yo

AVOKA DISTRI A KATZ ANONSE INISYATIV PILÒT POU GOUMEN VÒL YO PRAL ELAJI ATRAVÈ RÈN YO

August 15, 2023

Siksè Pwogram nan Jamayik, Flushing ak Astoria mennen nan ekspansyon Queens Distri a, Melinda Katz ak NYPD te anonse ekspansyon minisipalite a nan Pwogram Amelyorasyon Biznis Machann yo, yon inisyativ pou konbat magazen repete ak asèlman ak menase kliyan yo ak anplwaye magazen yo pa ti ponyen moun ki responsab pou anpil nan dezòd yo…

AVOKA DISTRI A KATZ, NYPD ANONSE EKSPANSYON PWOGRAM AMELYORASYON BIZNIS NAN ASTORIA

May 9, 2023

Rollout swiv pwogram siksè nan Jamayik ak Flushing Queens Distri aVoka Melinda Katz, ansanm ak ofisyèl NYPD yo ak manm nan kominote biznis lwès la, jodi a te anonse lansman Pwogram Amelyorasyon Biznis Astoria, ki fèt pou amelyore sekirite nan ak alantou boutik lokal yo. Pwogram nan konsantre sou ti kantite moun ki responsab pou…

QUEENS DA MELINDA KATZ AK PWOGRAM NYPD ANONSE POU EDE KOMÈSAN YO FLUSHING

April 26, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te rantre nan pa ofisyèl NYPD yo, manm kominote biznis Flushing ak eli jodi a te anonse Pwogram Amelyorasyon Biznis Flushing Machann yo pou amelyore sekirite pou détails ak achtè pa dekouraje aktivite lokal yo ak alantou magazen lokal yo. Inisyativ la baze sou yon lansman siksè nan Pwogram Amelyorasyon…

AVOKA DISTRI QUEENS MELINDA KATZ APPOINTS 5 NOUVO ASISTAN AVOKA DISTRI YO

April 18, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz jodi a te anonse randevou senk nouvo avoka distri asistan yo pou rantre nan Biwo Avoka Distri Rèn nan. Avoka Distri a Katz te di: “Mwen fyè dèske m akeyi gwoup pwofesyonèl talan sa a nan biwo Avoka Distri Rèn nan. Mwen gade pou pi devan pou travay avèk yo…

AVOKA DISTRI A KATZ NONMEN NOUVO CHÈF ANPLWAYE WENDY ERDLY

April 18, 2023

Avoka Distri a Melinda Katz te anonse randevou Wendy Erdly kòm Chèf anplwaye yo. Erdly rantre nan biwo a apre prèske yon dekad eksperyans sèvis piblik, pi resamman nan Depatman Sèvis Finansye Eta New York kòm Depite Sipèentandan pou Cybersecurity. Avoka Distri a Katz te di: “Mwen kontan akeyi Msye Erdly nan Biwo Avoka Distri…

AVOKA DISTRI A KATZ LANSE PREMYE PWOSEKISYON ETA ENTÈNASYONAL FHOST TRAFIK ZAM

April 2, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse akizasyon yon nonm Queens ak asosye li nan Texas, chaje yo ak zam asanble fantom ak vann zam inastracées yo nan Vil New York ak Trinidad. Ka sa a se pwemye pwosekisyon nan Eta New York yon operasyon trafik entènasyonal. Envestigasyon an te kondi pa estrateji avoka distri…

KONDANASYON POU TIRE FATAL nan anpLWAYE MAKÈT

March 30, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Dewayne Henry te kondane jodi a 25 ane pou lavi nan prizon pou tire yon grosye 65-zan pandan yon vòl nan Jamayik nan 2011. Akize a te enkyete sou akizasyon ki pa gen rapò pou anpil tan depi asasinay la. Avoka Distri a Katz te di: “Santans…

KONDANE POU 20 ANE POU TIRE DANJERE

March 22, 2023

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Edson Giron Figueroa te kondane pou pase 20 ane nan prizon pou lanmò 2021 lanmò yon 25 ane fin vye granmoun. Avoka Distri a Katz te di: “Sa a se yon ka ankò yon lòt jèn moun koupe pa vyolans zam. Nou pral kontinye goumen kont…

33 MANM GANG YO TE AKIZE SOU ASASINAY, AKIZASYON VYOLANS ZAM

March 21, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz, te ansanm ak Komisyonè NYPD Keechant L. Sewell, te anonse youn nan pi gwo gang yo nan istwa biwo a, yon akizasyon 151-konte te pote kont 33 manm gang, senk nan yo ki te akize de asasinay. Akizasyon asasinay la se pou lanmò tire nan 14-zan Amir Griffin, te tire…

NEW JERSEY MAN TE AKIZE POU ASASINAY EKZEKISYON-STYLE

March 6, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Ron Reeder te akize pou yon asasinay egzekisyon-style nan gwo jounen an nan mwa septanm nan 2021. Mete yon mask ak rad tipikman te vin pi mal pa mesye jwif yo, Reeder te kouri dèyè viktim nan, ki te antre nan yon machin ki te pake nan…

NÈG TE CHAJE AVÈK ASASINAY NAN QUEENS DELI TIRE

February 17, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Donnie Hudson te akize poutèt asasinay lan, atak ak lòt krim an koneksyon avèk fiziyad yè nan yon pak Ozone Park. Avoka Distri a Katz te di: “Sa a te yon atak brital, kalkile lè l sèvi avèk zam chan batay. Anba absoliman okenn sikonstans nou pral…

23 MANM GANG YO TE CHAJE AVÈK KONPLO POU KOMÈT ASASINAY, TE ESEYE ASASINAY, ENSÈTEN AK POSESYON ZAM

February 14, 2023

Queens District Avoka Melinda Katz, Ansanm ak Majistra Eric Adams ak Komisyonè NYPD Keechant L. Sewell, te anonse ke yon envestigasyon de zan nan vyolans gang nan ak apepwè de devlopman lojman piblik Queens te mennen nan akizasyon yo nan 23 swadizan manm yo nan lagè sibstans ki sou lari yo, youn ki baze nan…

BROOKLYN FANM TE KONDANE POU ASASINAY NAN CHEESCAKE ANPWAZONNEN NAN QUEENS GADE-SANBLE

February 9, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Viktoria Nasyrova te kondane pa yon jiri nan tantativ asasinay ak lòt chaj pou anpwazonnen yon fanm Queens ki sanble ak fwomaj sedatif ak Lè sa a, vòlè idantifikasyon li ak lòt pwopriyete nan mwa Out 2016. Avoka Distri a Katz te di: “Jiri a te wè…

QUEENS MOUN TE KONDANE POU FANM ABIZE SEKSYÈLMAN NAN LARI

February 7, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Basam Syed te kondane jodi a twa zan nan prizon apwè ke li te plede koupab pou abi seksyèl ki pèsistan apwè akizasyon fòse jenital li yo sou yon fanm ete dènye. Avoka Distri a Katz te di: “Santans lan pini defans lan epi yo ta dwe…

RÈN MOUN KONDANE POU KANBRIYOLÈ

January 30, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Marquis Silvers te kondane pou pase 2 zan nan prizon apwè ke li te plede koupab pou eseye kanbriyolè. Avoka Distri a Katz te di: “Mwen vle remèsye Rockaway Nassau Patrol pou èd yo ak efò san rete nan jwenn akize sa a nan lari yo. Priyorite…

BRONX MOUN KONDANE KÒM PÈSISTAN KRIMINÈL VYOLAN APRE LONG ZILE VIL LA

January 24, 2023

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Bobby Dee Cruz te kondane a 18 ane lavi nan prizon kòm yon krim vyolan ki pèsistan apwè ke yo te kondane poutèt li te eklate nan kou yon patwon nan yon klib Long Island City nan 2019. Avoka Distri a Katz te di: “Erezman, viktim…

TI KRAS NONM YO TE KONDANE A 15 ANE NAN PRIZON POU KIDNAPING AK ESEYE ETRANJE MADANM

January 23, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Yaspal Persaud te kondane jodi a 15 ane nan prizon pou kidnape madanm li kote li te travay, nan tout opinyon moun ki te etone, osi byen ke trangle li nan yon dat anvan yo. Akize a te dirije lapolis sou yon konte milti-konte, gwo vitès anvan…

AVOKA DISTRI A KATZ KREYE NOUVO DIVIZYON PWOSEKITÈ, ANONSE RANDEVOU GRANMOUR-NIVO

January 18, 2023

Avoka Distri a Melinda Katz te anonse kreyasyon yon divizyon nan biwo li ki pral dedye a envestige ak pouswiv kriminèl ki presize sou sosyete a ki pi vilnerab. Divizyon pwosekisyon espesyal yo, ki gen ladan Viktim espesyal yo ak Biwo Vyolans Domestik ak Inite Pwosekitè Jivenil la, yo pral dirije pa nouvo Avoka Egzekitif…

DEFANSÈ YO TE KONDANE POU MASAK NAN SID RICHMOND HILL, OZONE PAK

January 13, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Richard Davenport ak Neville Brown te kondane sou chaj manslagè an koneksyon avèk kat fiziyad fatal ki te pran plas nan Sid Richmond Hill ak Ozone Park ant 2015 ak 2018. Davenport te kondane yon total de 29 ane nan prizon, ki te gen ladan konsekitif 14.5…

DE FRAZ POU FÒSE JÈN FI NAN ENDISTRI SÈKS

January 12, 2023

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Lawrence Winslow ak Alan Velvett te chak kondane jodi a 10 ane nan prizon pou trafik sèks nan yon timoun ak vyòl. Akize yo te fòse twa viktim anba men yo nan endistri a fè sèks nan mwa fevriye 2021. Youn nan viktim yo te fòse…

Rankontre DA a

Video
Play Video

Fouye

Fouye...

kategori

Filter Pa Dat