Laprès Lage

REZIDAN QUEENS TE AKIZE NAN FIZIYAD ESTRATEJI KI TE TIYE MANMAN TWA NAN JACKSON HEIGHTS

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Issam Elabar, 31, te akize de asasinay, manulagh ak lòt krim pou swadizan tire yon sèl piki nan maten nan Mèkredi, 30 septanm ki te pèse yon fenèt apatman 3rd ak frape yon fanm, touye li.

Avoka Distri a Katz te di, “Sa a se yon ka kè-woule. Yon jèn timoun, ki gen 14 zan, te reveye son manman l ki te gen 14 zan e li te jwenn senyen li ak toupre lanmò. Akoz endiferans akize a, yon mari kounye a san yon madanm ak twa timoun yo kounye a san manman. Ki jan sans. Tire yon zam nan yon katye rezidansyèl montre ke li pa respekte trajedi a ki ka lakòz. Nou pa ka geri doulè yo, men biwo mwen an pral fè tout sa ki posib pou pote jistis fanmi sa a.”

Elabbar, ki gen 41 avni nan Corona, ap tann aranjman nan Tribinal Kriminèl Queens sou yon plent ki chaje l ‘ak asasinay nan dezyèm degre, manulaghter nan dezyèm degre, posesyon kriminèl nan yon zam nan dezyèm degre ak tantativ pou petit la. Si yo te kondane li, akize a ap fè fas a 25 ane nan prizon.

Avoka Distri a Katz te di, yon ti tan anvan 1 a.m. nan Mèkredi, 30 septanm 2020, viktim nan, Bertha Arriaga, te toupre yon fenèt nan 34th Avenue lakay fanmi li lè yon bal te pran vòl nan glas la epi li te frape l ‘nan pi ba kou li, pèse atè kado li. Siveyans videyo nan lari a swadizan montre akize Elabar ak yon lòt moun lè l sèvi avèk yon zouti yo koupe nan yon chèn tap mare yon scooter motè nan yon objè fiks sou twotwa a. Pandan ke li tap sove sèn nan, akize a te obsève tire yon kout fe nan yon zam chaje nan men dwat li atravè zepòl gòch li san li pa gade pou wè ki kote piki a ta dwe dirije.

Kontinye, pi gran twa timoun viktim nan te tande bri epi swiv son an nan chanm paran l. Lè adolesan an te vire sou limyè a, li wè manman l ‘sou planche a, li ap senyen ak apèn respire. Li te rele pou papa li, ki te eseye CPR, men fanm nan ki gen 43 zan te sikonbe nan blesi a sèl.

DA Katz te ajoute ke akize a te aprè siveyans videyo a swadizan te eseye vòl bisiklèt la te liberasyon nan medya yo ak yon rekonpans $10,000 ofri pou enfòmasyon ki mennen nan kaptire a ak pwosekisyon tirè a.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Douglas Deotto, 115yèm eskwadwon Depatman Lapolis Vil New York la, anba sipèvizyon Sèjan Brian McManus ak Lyetnan Filastin Srour ak Detektif Joseph Bey, nan Queens NYPD a, anba sipèvizyon Sèjan Andre Rosa ak Lyetnan Timote Thomson.

Rèsponsab Avoka Distri a Kristin Papadopol ak Christine McCoy, nan Biwo Omisid Distri a, pral pouswiv ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Brad A. Leventhal, Biwo Chèf, Peter J. McCormack III, Chèf Depite Biwo Avoka Biwo, John W. Kosinski ak Kenneth A. Appelbaum, Depite Biwo Biwo ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif distri a pou gwo Krim Daniel A. Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan , ,