Laprès Lage

REZIDAN CONNECTICUT CHAJE AK MANULAGHTER MACHIN AK BWÈ KONDWI NAN LANMÒ NAN KAVALYE POUSYÈ TÈ SOU LONG ISLAND EXPRESSWAY

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Jorge Serrano, ki gen 30 tan, te akize de manifestan machin ak bwè tafya poutèt li tap kondwi poutèt li te pwan yon bisiklèt pousyè sou Long Island Expressway ak touye kavalye li yo. Serrano tou swadizan frape yon mouvman, kavalye a nan ki te entène lopital ak yon janm kase.

Avoka Distri a Katz te di, “Sa a se yon lòt trajedi san sans sou yon gran wout Rèn ki te koze pa chwa egoyis. Kòm pretann, akize a inyore règleman yo nan wout la ak rezilta fatal. Soti nan moman sa a li te dèyè volan machin nan pandan y ap entoksike epi san yon lisans valab, li te yon danje pou nenpòt moun ki tou pre l ‘.”

Serrano, ki se Torrington, Connecticut, te jwenn asiyasyon byen ta nan yè swa anvan Rèn Kriminèl Jij Jeffrey Gershuny sou yon plent 8-konte chaje li ak machin nan dezyèm degre an, atak machin nan premye degre, kite sèn nan nan yon ensidan san yo pa rapòte / lanmò, kriminèl neglijan omisid, kite sèn nan nan yon ensidan san yo pa rapòte / blesi fizik grav, opere yon machin motè pandan y ap anba enfliyans alkòl oswa dwòg, opere yon machin motè pandan y ap anba enfliyans alkòl ak kondwi pa operatè san limit. Jij Gershuny mete dat deklarasyon akize a pou dat 16 septanm 2021 an. Si yo te kondane l, Serrano ap fè fas ak sèt ane nan prizon.

Dapre akizasyon yo, nan kòmansman èdtan yo byen bonè nan 11 septanm 2021, Serrano te kondwi yon ajan 2012 Chevrolet Cruze westbound sou Long Island Expressway lè li te frape yon bisiklèt pousyè tè tou. Apre frape bisiklèt la pousyè tè, machin akize a trennen bisiklèt la ak kavalye li yo apeprè 100 yards sou gran wout la. Serrano te kouri kite sèn nan.

Ofisye polis yo te reponn a sèn nan obsève kavalye bisiklèt la, yon gason ki gen 19 zan, ki pa reyaji e senyen nan bouch li. Li te imedyatman transpòte nan yon lopital Queens, kote li te pita pwononse mouri.

Anplis de sa, ofisye polis yo te obsève dezyèm viktim nan, yon gason ki gen 23 zan ki te operatè a nan mopil lan, konsyan de sèn nan. Yo te mennen li tou nan yon lopital Rèn epi yo te trete l pou yon janm ki te kase.

Anplis de sa, DA Katz te di, apwè ensidan an, ofisye polis yo te obsève machin defans lan, pasyèlman pasyèlman pakin sou koub la e pasyèlman nan mitan foul moun yo nan entèseksyon Maspeth Avenue ak 61lari , apepwè 2 kilomèt de kolizyon an. Nan moman arestasyon an, akize a te obsève yo dwe nan yon kondisyon entoksike ak san, je dlo, diskou silvouplè ak yon odè fò nan alkòl souf la. Yon breatlyzer te administre nan akize a plis pase 2 èdtan apre kolizyon an epi li te montre kontni alkòl san nan .15, ki se prèske de fwa pi wo a limit legal la nan .08.

Apre yon rechèch nan baz done Depatman Veyikil motè a, li se anplis chaje ke akize a pa posede yon lisans chofè valab.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif James Conlon nan Envestigasyon Polis Depatman Lapolis Vil New York la anba sipèvizyon sèjan Robert Denig ak Lyetnan Jagdep Singh.

Asistan Avoka Distri a Joshua Garland, Biwo Omisid Distri a, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a, Peter McCormack, III, Chèf Depite Ansyen Daniel Saunderski, Depite Chèf Depite, Chèf Depite, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Daniel Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan , ,