Laprès Lage

DE QUEENS GASON AKIZE POU JÈN FI TRAFIK SÈKS

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Mario Serrano ak Shaquille Lopez, tou de te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm. Tou de gason – aji endepandamman youn ak lòt – swadizan trafik menm de jèn fi yo ant Novanm 2021 ak fevriye 2022.

Avoka Distri a Katz te di, “Viktim yo nan ka sa a te jis 13 ak 16 ane fin vye granmoun lè de akize sa yo swadizan ofri ti fi yo pou fè sèks nan piblisite sou entènèt ak Lè sa a, aliyen pwòp pòch yo ak lajan kach yo te peye yo fè sèks. Tou de gason yo kounye a chaje ak krim trè grav pou aksyon swadizan yo.”

Serrano, nan Fresh Meadows, ak Lopez, nan Corona, te tou de te asiyen byen ta yè aprè midi anvan Queens Lakou Siprèm Jistis David Kirschner sou yon akizasyon ki chaje yo ak trafik sèks nan yon timoun, pwomosyon pwostitisyon nan premye, dezyèm ak twazyèm degre ak mete an danje byennèt timoun nan. Jistis Kirschner mete dat deklarasyon defans lan pou 4 avril 2022. Serrano ak Lopez ap fè fas a 25 an nan prizon, si yo te kondane l.

Dapre akizasyon yo, akize yo te kondwi viktim yo nan divès otèl, lwe chanm nan etablisman sa yo ak Lè sa a, kite ti fi yo anba ti fi yo la pou angaje yo nan fè sèks pou lajan ak kliyan yo. Adolesan ki pi gran an te ranmase lajan an e swadizan te bay de akize yo.

DA Katz te di ke akize Lopez, ki te yon ansyen konpayon nan viktim nan 16-zan, sou 2 fevriye 2022, te kondwi ti fi yo nan Otèl la Flushing ak swadizan peye pou yon chanm epi kite de la pou fè sèks an echanj pou lajan ak kliyan gason.

Nan demen, DA, yon ofisye polis te reponn a youn nan piblisite sou entènèt pou de adolesan yo. Li te ale nan otèl la epi li te fè yon akò vèbal ak 13-zan pou fè sèks an echanj pou lajan. Lòt ofisye yo te deplase nan ak sekouri tou de ti fi soti nan chanm otèl la Flushing.

Envestigasyon an te kondwi pa Detektif Joseph Azevedo ak Ofisye lapolis Ivan Crespoloja, Vis Depatman Lapolis Vil New York City nan Vil New York Vis Divizyon Trafik Imen, anba sipèvizyon Sèjan Robert Duplessis, Lyetnan Amy Capogna, Kapitèn Thomas Milano, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Enspektè Fernando Guimarase.

Asistan Avoka Distri Kiran Cheema, Biwo Trafik Imen DA a, ap pwosekite ka a, anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Jessica Melton, Biwo Biwo, Tara Digregorio, Asistan Biwo Depite Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Envestigasyon Gerard A. Brave.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan , ,