Laprès Lage

QUEENS DA MELINDA KATZ AK PWOGRAM NYPD ANONSE POU EDE KOMÈSAN YO FLUSHING

logo-100

Queens Distri a, Melinda Katz te rantre nan pa ofisyèl NYPD yo, manm kominote biznis Flushing ak eli jodi a te anonse Pwogram Amelyorasyon Biznis Flushing Machann yo pou amelyore sekirite pou détails ak achtè pa dekouraje aktivite lokal yo ak alantou magazen lokal yo. Inisyativ la baze sou yon lansman siksè nan Pwogram Amelyorasyon Biznis Jamayiken yo.

Avoka Distri a Katz te di: “Nou pral mete moun yo avi atravè pwogram sa a ki deranje konpòtman ak ilegal pa pral tolere kòm komèsan eseye fè yon vivan ak rezidan yo chèche achte oswa dine san pè oswa asèlman. Inisyativ sa a pral sèvi kòm yon detèminan pou moun ki te lakòz mal, avèti yo ke prezans yo an patikilye vle, enkonvenyan, ak ilegal. Pwopriyetè biznis Flushing, li te wè siksè nou reyalize nan Jamayik nan inisyativ inik sa a, te mande yo vin yon pati nan li epi nou koute.”

Meng Grace Meng te di: “Nou pa dwe janm pran yon baz pou sekirite nan kominote nou yo, e nouvo inisyativ sa a pral ede konbat konpòtman deranje nan Flushing epi fè klè ke aktivite ilegal yo pa pral tolere. Nou dwe fè tout sa nou kapab pou ede ti biznis nou yo epi kenbe rezidan lokal yo soti nan fason ki mal, e mwen remèsye Avoka Distri a Katz pou lanse efò sa a pou amelyore sekirite nan zòn nan.”

Depite Enspektè Louron Hall, kòmandan Ofisye 109th Precinct la, te di: “Inisyativ enpòtan sa a pi lwen angajman NYPD a pou ede kominote yo ak biznis nou sèvi yo. Li reflete aktif pou koute enkyetid lokal yo pote soti chak jou, nan chak vwayaj, ak estrateji entèlijans-kondwi nou anplwaye kenbe amelyore sekirite piblik. Nou fyè dèske nou travay nan inison nan pwogram sa a ak patnè nou yo nan biwo Komisè Gouvènman Queens la. Avèk apwòch ete a, nou konnen li pral pran tout bagay ansanm – piblik la, an tandans ak ofisye polis difisil nou yo- asire nou kontinye rankontre difikilte nou rankontre yo kolektivman.”

Dian Song Yu, Direktè Egzekitif Flushing BID la, te di: “Sekirite se yon pi gwo priyorite pou kominote nou an, e nou vle kenbe tout moun nan anba lavil Laflorid. Avèk inisyativ sa a, nou espere ke li pral amelyore sekirite ak sekirite nan kominote nou an epi ankouraje yon anviwònman pi pozitif pou biznis yo pwospere.”

Pyè Tu, Direktè Egzekitif Asosyasyon Biznis Chinwa a, te di: “Baze sou fenomèn sosyal aktyèl la, Pwogram Amelyorasyon Biznis Flushing lan ka twò gwo èd pou machann yo. Li definitivman pi bon yo anpeche li anvan li rive pase fè fas ak li apre ensidan an rive.”

Konsèy Sandra Ung te di: “Moun ki deranje nan magazen nou yo ak lòt etablisman komèsyal nan Flushing non sèlman gen potansyèl la pou mennen nan krim ki pi grav tankou davans ak magazen, li tou dekouraje moun ki aktyèlman vle patwone biznis sa yo soti nan k ap antre nan yo an plas an premye. Se konsa, se pa sèlman sa a ki kalite aktivite potansyèlman mennen nan yon ogmantasyon nan krim, li kondwi lwen kliyan lejitim ki pè ke yo te anmède. Mwen vle remèsye Avoka Distri a Katz pou agrandi Pwogram Amelyorasyon Biznis Machann yo pou Flushing ak bay presizyon lokal nou an yon lòt zouti pou asire sekirite piblik la.”

Senatè Deta John Liu te di: “Pwogram Amelyorasyon Biznis Flushing lan pral pèmèt pwopriyetè ti biznis nou yo ki te santi dekouraje pou twò lontan akòz yon sèl-de kout pwen nan krim anti-Azyatik rayi ak difikilte ekonomik apre pandemi COVID-19 la, osi byen ke yon uptick nan vle, konpòtman deranje nan ak alantou magazen yo. Pwogram sa a mete pouvwa a tounen nan men ti kominote ti biznis nou an, e mwen ta renmen ofri gras a Rèn Avoka Distri a Melinda Katz, 109 Polis Presidan an, ak Òf la Flushing pou vini ansanm pou asire ke ti biznis nou yo gen resous yo bezwen kenbe tèt yo, patwon yo, ak tout kominote nou an an sekirite.”

Machann ki enskri nan pwogram nan ka fè 109th Presidan an lè yo rankontre yon moun ki komèt yon krim ak / oswa otreman deranje biznis yo. Ofisye reponn yo ka bay yon avi ofisyèl trepase bay moun nan kesyon avèti yo ke prezans kontinye yo, oswa retounen nan yon kote, ka oswa pral rezilta nan arestasyon yo.

Biwo Komisè Gouvènman an te kreye pwogram nan an patenarya avèk kominote biznis Jamayik la nan mwa jen 2021 pou asire ke kominote a te santi an sekirite nan patwone biznis lokal yo frape pa pandemi an.

Yon total de 25 magazen, ki soti nan manman-ak-pòp nan gwo détailers chèn, kounye a patisipe nan inisyativ la nan 103rd Precinct la.

Depi kreyasyon pwogram nan, NYPD a bay avi trepase a 23 moun epi sèlman twa nan moun sa yo ki te retounen nan kote yo ye nan kesyon, sa ki lakòz arestasyon yo.

Moun ki afiche nan ,