Laprès Lage

MANHATTAN TE KONDANE POU PRIZON POU 2020 VÒL AK RAYI KRIM

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Kevin Carroll, ki gen 39 ane te kondane pou pase 18 ane lavi nan prizon apwè yon jiri te kondane rezidan Manhattan nan vòl ak asèlman agrave, yon krim rayi.

Avoka Distri a Katz te di, “Biwo nou an avèk siksè te pwosekite akize a apwè li te vize yon nonm ap tann pou yon tren nan estasyon tren Jamayiken an nan mwa Jiyè 2020 e te blese ensilt omoseksyèl yo ak lè sa a, vòlè viktim nan. Rayi pa gen plas nan Queens. Yon jiri te peze prèv ki montre ke yo te prezante nan jijman e li te jwenn koupab defans lan. Jodi a, yon jij te òdone l nan prizon kòm pinisyon pou aksyon rayisab li yo.”

Carroll, ki gen 104ri nan Manhattan, te jwenn koupab de vòl nan dezyèm degre ak agrave asèlman nan dezyèm degre a, yon krim rayi, apwè yon jijman de semèn. Queens Lakou Siprèm Jistis John Zoll, ki te prezide nan jijman, kondane akize a nan yon tèm de 18 ane-lavi nan prizon kòm yon obligatwa krim obligatwa. Istwa kriminèl defans lan gen ladan yon kondanasyon 2000 pou tantativ vòl nan yon 15-zan ak yon kondanasyon 2003 pou tantativ agrave atak yon ofisye polis ki te apwoche l ‘pandan ke li tap pandye nan tren an. Lè ofisye fi a te mande l pou idantifikasyon, Carroll te frape l sou platfòm la epi yo te eseye tire l sou tren yo kòm yon tren antre nan estasyon an.

Avoka Distri a Katz te di ke, daprè temwayaj jijman, nan dat 22 jiyè 2020, nan apeprè 7:20 p.m., akize a te apwoche viktim nan, yon doktè ki gen 40 tan, ki te kanpe sou platfòm estasyon tren LIRR jamayik la epi li te mande l ‘pou yon dola. Lè viktim nan te reponn li pa t gen yon dola, akize a te vin fache e li te lage yon boutèy dlo nan li anvan yon ti tan kite zòn nan. Kèk moman annapre, Carroll te retounen di viktim nan li te jwenn yon dola epi jete l nan viktim nan. Carroll Lè sa a, te lanse yon vèbal harangue rele omoseksyèl nan viktim nan ak Lè sa a, koupe l ‘nan figi an.

Kontinye, DA Katz te di, viktim nan te tonbe nan platfòm tren kote li te pèdi konesans. Akize a te pran telefòn selilè viktim nan ak sak jimnyatè li lè sa a, te kouri kite sèn nan. Siveyans videyo nan estasyon an te kaptire mouvman akize a minit anvan atak la kòm byen ke apre sa.

Viktim nan te soufri yon aksidan pèmanan nan youn nan retin li akòz ensidan an.

Yo te arete akize de jou pita sou yon lòt pwoblèm e yo te idantifye pa ofisye a atire a apwè ke yo te fin wè videyo siveyans lan nan estasyon LIRR la.

Asistan Avoka Distri a Michael Brovner, Biwo Biwo Krim DA a ak Asistan Avoka Distri a Serena Nguyen, nan Biwo Krim Hateau te pwosekite ka a, anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou jijman Pishoy Yacoub.

Moun ki afiche nan ,