Laprès Lage

AVOKA DEZABIYE CHAJE AK RAPIDMAN PLIS PASE MWATYE YON MILYON DOLA SOTI NAN 44 KLIYAN

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke avoka ki te dezame yo, Yohan Choi, ki gen 47 tan, te akize ak gran lasante ak lòt krim pou swadizan bati plis pase 40 kliyan soti nan prèske $620,000. Ant Out 2015 ak Out 2020, pratik Queens yo reprezante viktim yo nan reklamasyon pèsonèl ak swadizan echwe pou pou bay kliyan li yo pataje nan règleman yo.

Avoka Distri a Katz te di, “Malgre yo te dezabiye, akize sa a swadizan kontinye reprezante kliyan yo e avèk siksè te rive nan regleman sou plizyè douzèn ka blesi pèsonèl. Men, olye pou yo pran pataje jis li nan pwosedi yo, ansyen avoka sa a akize nan pòch tout lajan an règleman – viktim kliyan li yo yon dezyèm fwa.”

Choi, ki gen 47 tan, nan 23rd Avenue nan Bayside, Queens, te opere yon biwo lalwa nan Nò Boulevard nan Flushing pandan plizyè ane. Akize a te jwenn asiyasyon byen ta nan yè aprè midi anvan Rèn Kriminèl Jij Scott Dunn sou yon plent 44 konte. Choi chaje avèk gran diskresyon nan dezyèm diplòm lan, 41 konte grandè nan twazyèm degre ak pratik lalwa pa avoka ki te dezabiye, sispann oswa kondane pou yon krim. Jij Dunn mete dat deklarasyon akize a pou dat 30 desanm 2021. Si yo te kondane Choi ap fè fas a plis pase 15 an nan prizon.

Dapre akizasyon yo, akize a te kenbe kont labank pou pratik lwa li nan Chase, Capitol One ak HSBC date tounen nan omwen Out 2015. Yon egzamen forens nan kont yo te montre plizyè douzèn depo pou regleman pwosè sou non kliyan Choi a.

DA Katz te di, selon plent la, nan mwa novanm 2016 yon fanm ki reprezante nan yon ka blesi pèsonèl te dakò pou yon regleman pou $ 52,500. Viktim nan te gen dwa jiska $35,000. Menm si yon chèk nan konpayi asirans lan peye règleman an te swadizan depoze nan kont akize a, fanm lan pa janm resevwa okenn lajan.

Yon lòt fanm Choi te reprezante nan yon ka blesi pèsonèl te dakò pou $75,000 nan mwa me 2018, selon plent la. Apwè frè avoka a ak lòt depans yo te dedwi, viktim nan te gen dwa a $50,250 dola. Choi swadizan pa janm vire sou lajan sa a, malgre konpayi asirans lan depoze yon chèk pou $ 75,000 nan kont li.

Kontinye, DA te di, yon nonm ki te anplwaye akize a pou reprezante li nan yon pwoblèm pèsonèl ki te dakò pou rezoud ka li pou $45,000 e li te gen dwa resevwa $30,150. Envestigasyon an te montre ke kont labank Choi a nan dat 12 me 2020, swadizan te resevwa yon chèk pou $ 45,000 soti nan yon konpayi asirans. Sepandan, twa jou pita menm balans kont kondisyonèl la totalize jis $ 423. Viktim nan pa janm resevwa lajan an li te dwe.

Dapre akizasyon yo, akize a repete konplo sa a omwen 41 fwa sou kou a nan senk ane. Kliyan akòz varye sòm lajan – soti nan tankou ti kòm $ 1,000 a plis pase $ 50,000 – yo te kite vid-men. Nan tout ka sa yo, kont biznis Choi a te resevwa chèk regleman ki totalize plis pase $ 600,000, men viktim li yo pa te janm bay yon chèk pou blesi yo.

Lisans Choi a te sispann nan dat 20 novanm 2017.

Envestigasyon an te kondwi pa Detektif Thomas Kaup, nan Biwo Detektif Avoka Distri a, anba sipèvizyon Chèf Depite Daniel O’Brien. Epitou ede nan envestigasyon an se te kontab envestigatè Barak Haimoff, anba sipèvizyon an nan envestigatè kontab sipèvize Joseph Plonski.

Asistan Avoka Distri a James Liander, Biwo Biwo Koripsyon Piblik DA a, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Egzekitif Distri a pou Envestigasyon Gerard Brave.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan ,