Laprès Lage

RÈN GASON TE KONDANE A 16 ANE NAN PRIZON APRE LI TE FIN PLEDE KOUPAB POUTÈT LI TE TOUYE MADANM LI.

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Miguel Pichardo, ki gen 30 tan, te kondane pou pase 16 zan nan prizon apwè ke li te plede koupab pou manifaktirè pou mwa jen 2015 lanmò madanm li.

Avoka Distri a Katz te di, “Viktim nan te viktim atake pa mari/madanm li jis de semèn aprè li te di ‘Mwen fè.’ Pa gen moun ki ta dwe soufri an silans ak yon patnè abizif. Si ou te viktim vyolans domestik, tanpri rive jwenn èd. Biwo mwen ak founisè patnè nou yo ka ede ou jwenn lwen abizè ou ak pwoteje pwòp lavi ou.”

Pichardo, ki gen 134ri nan Richmond Hill, Queens, te plede koupab sou 24 me 2021, pou manifeste nan premye degre anvan Queens Lakou Siprèm Jistis Kenneth Holder. Anvan santans lan yè, Tribinal la pèmèt itilizasyon teknoloji konferans videyo pou pèmèt manm fanmi viktim nan, ki pa t ‘kapab vwayaje nan Etazini, bay deklarasyon enpak soti nan tou de Giyàn ak Trinidad. Detantè Jistis lè sa a, kondane akize a 16 ane nan prizon pou yo te swiv pa 5 ane liberasyon sipèvizyon.

Avoka Distri a Katz te di, anviwon 6:45 a.m. nan dat 2 jen 2015, andedan kay koup la Richmond Hill lakay akize Yollanda Gonsalves plizyè fwa. Yon vwazen te tande rèl viktim nan ap soti nan apatman an epi li te ale nan pòt inite a. Pichardo reponn mete sèlman pantalon pantalon sèlman epi yo te kouvri nan san. Li te di vwazen an li t ap netwaye. Lè sa a, vwazen an lè sa a, tande viktim nan 27-ane-fin vye granmoun rele soti nan apatman an, “Mwen gen pwoblèm pou l respire, li touye m ‘.” Vwazen an te retounen nan apatman l lan e li te rele 911.

Kontinye, dapre dosye Tribinal la, lè otorite yo te rive nan apatman koup la, yo te dekouvri kò viktim nan, pasyèlman woule nan yon tapi nan salon an. Lapolis te refè yon kouto sou kabann nan ak yon lam ki te kouvri nan san an ki te vlope nan yon rido, toupre kò fi a. Pichardo pa t nan apatman an.

Deyò bilding lan, dapre dokiman tribinal yo, envestigatè yo te dekouvri plis san nan pòt dèyè a ak yon kloti. Apwè plizyè èdtan, akize a te retounen nan apatman an, li te mache sou pye, chemiz ak mete pantalon san an. Li te di lapolis li te marye ak viktim nan pou de semèn epi li te di, “Mwen te santi tankou li te tan li mouri.” Pichardo te deklare ke viktim nan te defye otorite li epi “te ba l dwèt la” anvan li te frape l ‘, kout kouto li plizyè fwa ak yon kouto ak Lè sa a, toufe l ‘.

Règleman Asistan Pwokirè Distri a Emily Collins, nan Biwo Omisid Distri a, akize ka a, anba sipèvizyon Avoka Distri a Peter J. McCormack III, Chèf Depite Biwo Avoka, John W. Kosinki ak Karen Ross, Depite Biwo Biwo Avoka, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Asistan Egzekitif Distri a pou gwo Krim Daniel A. Saunders.

Moun ki afiche nan