Laprès Lage

QUEENS JIRI JWENN AKIZE KOUPAB DE ASASINAY POU TIRE MOUN NAN TÈT LA NAN 2014

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Sharif Brown, ki gen 37 tan, te kondane pou jijman asasinay ak lòt krim nan lanmò yon jamayik, Queens. Viktim nan te revoke nan gwo jounen jis etap nan kay li nan mwa desanm 2014.

Avoka Distri a Katz te di: “Apre l fin koute tout prèv yo, yon jiri te jwenn koupab defans lan. Sa a te yon asasinay san sans nan yon katye rezidansyèl nan mitan aprè midi. Vyolans zam pa janm akseptab epi mete tout moun nan fason ki mal. Koulye a, fè fas a pinisyon pou krim sa a heinous, akize a ap fè fas a yon tèm long nan enkarasyon lè jij la santans li mwa pwochen.”

Brown, ki gen 140zyèm lari nan Jamayik, te twouve li koupab yè swa apwè yon jijman de semèn anvan Queens Lakou Siprèm Jistis Irag. Jiri a te twouve li koupab de asasinay nan dezyèm degre ak posesyon kriminèl de yon zam nan dezyèm degre. Jistis Margulis mete santans pou 17 novanm 2021, nan moman sa a Brown ap fè fas a jiska 25 ane-lavi nan prizon.

Dapre dosye jijman, nan apeprè 2:30 p.m. akize a ak Anderson Delgado te vin entegre nan yon diskisyon. De mesye yo t ap viv nan menm blòk la e yo te konesans. Toudenkou, Brown te rale yon zam epi tire viktim nan 22 zan nan tèt. Mesye Delgado te mouri kòm yon rezilta blesi sèl bal.

DA Katz te di, pandan jijman an, jiri a te pwezante ak prèv siveyans videyo ki montre ke akize a tire zam nan mesye Delgado. Lapolis te refè tou zam nan kay Brown.

Asistan Avoka Distri a Robert Hanophy ak Kevin Higgins, Biwo Biwo ak Depite Biwo Biwo Biwo Kriminèl DA a, te pwosekite ka a, anba sipèvizyon asistan Avoka Distri egzekitif distri a nan Pratik Kriminèl ak Divizyon Politik Angela M. Albertus.

Moun ki afiche nan