Laprès Lage

NÈG TE CHAJE AVÈK ASASINAY NAN QUEENS DELI TIRE

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Donnie Hudson te akize poutèt asasinay lan, atak ak lòt krim an koneksyon avèk fiziyad yè nan yon pak Ozone Park.

Avoka Distri a Katz te di: “Sa a te yon atak brital, kalkile lè l sèvi avèk zam chan batay. Anba absoliman okenn sikonstans nou pral kanpe pou vire kominote nou yo nan zòn lagè. Etandone firepower a te deplwaye nan atak vyolan sa a, nou te mande pou akize a te mande pou yo mande pou yo respekte l nan titel. Erezman, jij la te dakò.”

Hudson, ki gen 35 kan, nan Rockaway Blvd., Queens, te jwenn asiyasyon pou yè swa nan yon plent kriminèl ki tap chaje l ‘ak asasinay nan dezyèm degre an, atak nan pwemye degre an, kat konte kriminèl nan yon zam nan dezyèm diplòm lan, kat konte posesyon kriminèl yon zam nan twazyèm degre ak de (2) posesyon kriminèl nan yon zam. Rèn nan Tribinal Kriminèl Jij Jerry Iannece te òdone Hudson pou retounen nan tribinal 21 fevriye. Si yo te kondane L, Hudson ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

Dapre akizasyon yo, nan apeprè 2:30 p.m. yè, Hudson te antre nan Rockaway Express delivre a 114-02 Rockaway Blvd ak konfwonte Fahmi Kaid, 47, ki te ap travay dèyè kontwa an. Hudson te lonje dwèt sou yon zam nan Kaid e tire twa kout zam, frape Kaid yon fwa nan tèt.

Hudson te kite magazen an epi li te retounen imedyatman apwè ke li te fini yon fizi atak, ke li te tire plizyè fwa nan Kaid, menm jan li te kouche sou planche a.

Yo te arete Hudson nan apeprè 6:53 p.m. kèkblòk nan deli a, sou 114 ri tou pre 135Avni . Ofisye yo te refè yon .40 kalib 40 kalib Smith ak Wesson pistolè ak yon magazin ki gen yon magazin ki lach .223 jij kalib soti andedan sweatshirt a. Anplis de sa, ofisye yo te refè yon Taktik Ameriken AR-15 rafal semi-otomatik zam ak yon sèl wonn nan chanm li yo, osi byen ke yon magazin ki gen 85 .223 jij kalib, yon magazin ki gen 44 .223 jij kalib, yon magazin ki gen 18 .223 jij kalib ak kat jij ki lach .223 jij kalib soti nan andedan sakado a.

Viktim nan te soutni yon blesi bal nan tèt li, yon blesi bal nan ponyèt li, blese nan atè radyal li epi li te soufri yon lajan volè ki pral mande pou operasyon pou repare. Viktim nan ki estab e yo te trete l nan yon lopital lokal.

Asistan Avoka Distri a Nicole Rella, nan Biwo Krim Karyè Krim Majò Krim yo, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a asistan Michael Whitney, Chèf Depite Biwo Avoka An jeneral, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Shawn Clark.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.