Laprès Lage

LYFT CHOFÈ KONDANE A 10 ANE NAN PRIZON POU AGRESYON SEKSYÈLMAN AGRESIF PASAJE FI

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz jodi a te anonse ke yon chofè Lyft te kondane a 10 ane nan prizon pou agresyon seksyèlman yon pasaje fi ki gen 28 tan ki te tonbe dòmi nan machin akize a pandan yon woulib nan rezidans li an janvye 2018.

Avoka Distri a Katz te di, “Yon fanm ki ta rele pou yon machin, te panse li ta san danje fè li lakay li. Olye de sa, fanm nan pa t sispèk te vyole akize sa a, ki te jwenn koupab pa yon jiri nan kamarad klas li yo.”

Avoka Distri a te idantifye akize a kòm Welinton Fernandez, 31, nan Corona, Queens. Nan mwa novanm 2019, Fernandez te kondane nan jijman nan jijman kriminèl seksyèl nan premye degre ak abi seksyèl nan premye degre anvan Lwa sou Lakou Siprèm Jistis Stephanie Zaro. Jistis Zaro yè te kondane akize a 10 zan nan prizon, pou yo te swiv pa 8 ane pòs lage sipèvizyon ak Fernandez oblije enskri kòm yon ofansè sèks.

Dapre temwayaj jijman, viktim nan te rankontre ak zanmi nan yon ba Flushing jis apre minwi minwi minwi 2018. Jènfi a te travay yon chanjman patikilyèman long nan travay li e li te rele pou yon Lyft pran lakay li. Dapre dosye Lyft, Fernandez te ranmase fanm lan nan apeprè 4:50 a.m. nan ba a epi li te pran 4 kilomèt lakay li. Pandan woulib la viktim nan tonbe nan dòz la epi li te reveye pa akize a seksyèlman atake l ‘. Fanm lan, ki te gen pantalon ak kilòt yo te rale, yo te kouri kite machin nan e li te kouri antre lakay li. Nan demen, lapolis te avize ak viktim nan nan yon lopital lokal kote yon atak seksyèl te prepare yon twous agresyon seksyèl. Analiz de twous sa a pita te revele ke ADN gason te ranmase nan kò viktim nan te konsistan avèk ADN nan.

Asistan Avoka Distri a Laura M. Dorfman, nan Biwo Espesyal Viktim Espesyal Viktim Pwokirè Distri a, akize ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Kenneth M. Appelbaum, Biwo Biwo, Biwo C. Rosenbaum ak Debra Lynn Pomodore, Depite Chèf Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Daniel A. Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan ,