Laprès Lage

LONG ZILE TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY POU RAMING SUV NAN MACHIN POLIS KI PAT AME KI PRÈSKE FRAPE DETEKTIF KANPE DEYÒ MACHIN LAN.

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke Antoine Sheppard, 52, te akize pa yon gran jiri konte Queens epi yo te asiyen li nan Tribinal Sipwèm nan tantativ asasinay, akizasyon dwòg ak lòt krim pou swadizan entansyonèlman frape nan yon machin polis epi tire li ak anpil fòs ke li prèske frape yon detektif kanpe deyò machin nan. Ensidan an te rive nan fen mwa janvye 2021, lè lapolis te eseye rale sou akize a – yon sib nan yon envestigasyon dwòg alontèm – pandan yon arè trafik.

Avoka Distri a Katz te di, “Chak jou ofisye polis nou yo riske lavi yo pwoteje piblik la. Nan yon tantativ pou evade lapolis, akize sa a swadizan jete SUV li nan ranvèse, Lè sa a, te tire li pouse machin nan devan l ‘soti nan wout la. Detektif la – fè travay li envestige trafik dwòg nan Queens – te kapab touye si prèske de machin nan te blame nan li.”

Sheppard, 52, nan Hempstead Avenue nan West Hempstead, Long Island, te asiyen maten an sou yon akizasyon 36-konte chaje l ‘ak asasinay nan premye degre an, konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, vant kriminèl nan yon sibstans ki sou kontwòl nan twazyèm degre, eseye agrave atak sou yon ofisye polis, tantativ atak nan premye degre an, atak nan dezyèm degre, enprime an danje nan premye degre, misk kriminèl nan dezyèm lan ak twazyèm ak enprime kondwi. Lakou Siprèm Queens John Zoll mete dat deklarasyon defans lan pou 11 me 2021. Sheppard ap fè fas a plis pase 40 an nan prizon si yo te kondane l.

Anplis de sa, chaje nan akizasyon an se frè Brian Grant, 56, nan Carson Street, ak Darion Grant, 51, nan 166th Place, tou de nan Jamayik, Queens. Yo te asiyen defans yo nan dat 6 avril 2021 anvan Tribinal Siprèm Queens Lakou Siprèm John Zoll sou konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, vant kriminèl nan yon sibstans ki sou kontwòl nan twazyèm degre ak kriminèl lè l sèvi avèk parapheria nan dezyèm degre. Sibvansyon Darion Grant anplis ak posesyon kriminèl nan yon sibstans ki sou kontwole nan setyèm degre. Jistis Zoll mete dat de mesye yo pou 11 me 2021. Si yo te kondane Brian ak Grant Darion fè fas a 25 an nan prizon.

Dapre akizasyon yo, ki soti nan mwa me ak janvye 2021, lapolis jwenn manda tribinal-otorize pou evakye sou telefòn mobil yo nan defansè Brian Grant, Darion Grant ak Sheppard. Koute apèl, siveyans ak lòt zouti envestigatif, lapolis dekouvri yon rezo dwòg ak tout twa defansè yo achte ak vann ewoyin ak kokayin nan ak alantou Jamayik, Laurelton ak Sid Jamayik.

DA Katz te di ke lapolis obsève moun ki achte dwòg swadizan swadizan nan twa defansè yo. Achtè sa yo te lè sa a, lapolis te sispann pa lapolis, ki te konfiske dwòg yo ki te achte.

Nan kòmansman mwa janvye 2021, lapolis te vin okouran de yon gwo livrezon dwòg ke akize Sheppard te pwograme pou fè. Envestigatè yo te swiv Sheppard – ki te dèyè volan an nan yon Range Rover – epi yo te eseye rale l ‘sou nan 131st Avenue ak 235th street nan Laurelton, Queens. Lapolis nan plizyè machin ki te bwat nan Range Rover. Se lè Sheppard swadizan ranvèse machin nan epi li te fwape li nan machin polis la dèyè li. Apre sa, li te jete machin nan tounen nan kondwi e li te akselere pouse machin nan devan l ase pou l peze ant machin yo. Machin nan ki te pouse pou pi devan prèske frape yon detektif, ki moun ki te kanpe pa machin nan.

Avoka Distri a Katz te di ke akize a te abandone SUV plizyè blòk lwen, men li te eklate semèn pita nan Konte Nassau.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Brian Ritto, anba sipèvizyon Lyetnan Eric Sonnenberg ak anba sipèvizyon an jeneral nan Depite Chèf Hank Sautner, Kòmandan Ofisye, Detektif Borough Queens.

Asistan Avoka Distri a Leann Staines, nan Biwo Vyolans Enterprise Distri a, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Jonathan R. Sennett, Biwo Chèf, Michelle Goldstein, Chèf Depite Biwo Avoka, ak Mark Katz ak Phillip Anderson, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Asistan Avoka Distri egzekitif pou Envestigasyon Gerard A. Brave.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan ,