Laprès Lage

KOUP AKIZE POU TRAFIK SÈKS JÈN FI

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke Jamael “Tiny Biz” Whittingham ak Shaneya “Lachin” James te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou trafik sèks nan yon timoun, pwomosyon pwostitisyon ak lòt krim. Koup la swadizan ranje pou etranje yo fè sèks ak minè yo nan Queens, New Jersey ak North Carolina nan tout Novanm nan 2020. Malgre pwomèt viktim nan ki gen 16 zan ke li ta touche gwo kantite lajan, akize yo te kenbe lajan an pou tèt yo.

Avoka Distri a Katz te di, “Kòm swadizan, de akize yo nan ka sa a te itilize yon adolesan ki anba laj konsantman an pou anrichi tèt yo pa pouse l ‘touche omwen $ 500 pa jou fè sèks ak etranje. Defansè fi a te transpòte tounen nan New York apwè ke li te sove eta a ak akize gason an dènyèman te apwouve isit la nan Queens. Malerezman, sa a se ankò yon lòt egzanp sou rezon ki fè mwen te kreye yon Biwo Trafik Imen lè mwen te vin DA.”

Whittingham, ki gen 32 zan, te entèdi nan 15 jen 2021 apre yo te jwenn li nan yon otèl nan Queens. Akize a te jwenn asiyasyon nan Jedi, 17 jen 2021, anvan Tribinal Siprèm Jistis Lakou Siprèm Peter Vallone sou yon akizasyon uit-konte chaje yo ak trafik sèks nan yon timoun, trafik sèks, pwostitisyon konvenkan, pwomosyon pwostitisyon nan dezyèm degre ak mete an danje byennèt yon timoun.

Defansè James, ki gen 34 an, nan Manhattan, New York te vin okouran de yon manda pou arestasyon li e li te kouri kite jiridiksyon an. Yo te jwenn li nan Annapolis, nan Maryland, kote yo te mennen l nan titel. James te anile ekstradisyon e yo te retounen nan Nouyòk pou fè fas a akizasyon yo. Yo te asiyen li sou menm akizasyon an jodi a anvan Jistis Vallone. Jistis Vallone mete dat retounen pou tou de akize yo nan dat 21 jiyè 2021. Si yo te kondane whittingham ak Jak chak figi jiska 25 an nan prizon.

Kòm swadizan, akize James te rankontre ti fi a ki gen 16 zan nan kòmansman mwa Novanm 2020 an e li te pwomèt li te kapab fè anpil lajan si yo te travay kòm yon ekip ak Whittingham. James te achte rad adolesan yo, soulye ak yon telefòn epi li te fè aranjman pou ti fi a rankontre ak kliyan nan New Jersey pou fè sèks an echanj pou lajan kach. Anviwon16 novanm, James swadizan te pwan ti fi a nan otèl la JFK Inn nan Jamayik e li te livre yon chanm pou itilize pou rankont seksyèl.

Dapre akizasyon yo, viktim nan – ki te ankouraje yo touche pa mwens pase $ 500 yon jou – te fè sèks ak etranje pou lajan kach ke li te vire sou James. Li te toujou di l li dwe fè plis lajan e si l te reziste devan pè a te refize ba l manje.

Anplis de sa, pou chak akizasyon yo, alantou25 novanm, viktim nan te mennen nan North Carolina pa akize yo, e li te fè pou travay nan motèl la. Apre plizyè jou, li te di akize yo li pat vle pwostilye tèt li ankò, men yo swadizan reponn ke li dwe lajan e li te oblije kontinye. Li te finalman tounen epi li depoze nan yon lari nan Lès New York, Brooklyn.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Joannie Colon, anba sipèvizyon vis depatman polis Depatman Lapolis Vil New York City a sou sipèvizyon enspektè Fenando Guimarase.

Asistan Avoka Distri a Jason Trager, yon Sipèvizè nan Biwo Trafik Imen Distri a, ap pwosekite ka a, anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Jessica Melton, Biwo Biwo Avoka Distri a, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif pou Envestigasyon Gerard A. Brave.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan