Laprès Lage

KO-DEFANSÈ KI TE AKIZE PA GRAN JIRI E TE AKIZE POUTÈT LI TAP TIRE SOU PWOSEKISYON FATAL KI GEN 14 ZAN KI TE TIRE 14 ZAN.

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Tymirh Bey-Foster, ki gen 18 tan, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou anpeche akizasyon pwosekitè yo pou wòl li nan asasinay etranje Aamir Griffin. Viktim nan ki gen 14 zan te revoke sou 26 oktòb 2019. Akize sa a swadizan te ede tirè a akize a chanje aparans li pou evite kaptire epi kache zam asasinay la.

DA Katz te di: “Lè pitit nou yo ale nan lakou a, gen yon atant ke yo pral retounen lakay yo san danje epi san zam. Men nan jou sa a nan mwa Oktòb la, yo te tire yon timoun inosan epi yo te tiye akize sa a poutèt yo te akize pou ede tire arèstasyon an. Vyolans san sans sa a dwe sispann. Men, si ou ede yon moun ki komèt yon krim geriya ki pran yon lavi jèn, ou menm tou ou ap responsab.”

Bey-Foster, ki gen 160th street nan Springfield Gardens, te jwenn asiyasyon jodi a anvan Queens Lakou Siprèm Jistis Kenneth sou yon akizasyon ki chaje l ‘ak anpeche pwosekisyon nan premye degre an. Detantè Jistis la mete dat deklarasyon deklarasyon an pou dat 25 oktòb 2021. Si yo kondane li, Bey-Foster fè fas a jiska 2 1/3 a 7 ane nan prizon.

Selon akizasyon yo, alantou 8 p.m. nan dat 26 oktòb 2019, twa kout zam te tire nan direksyon tribinal baskètbòl yo nan Baisley Park houses nan Jamayik, Queens. Air Griffin, ki tap jwe baskètbòl, te frape pa yon sèl piki nan pwatrin li. Swadizan tirè a tap chèche touye yon manm gang rival li lè li te liv viktim nan pou sib li.

Bal la te penetre pwatrin jèn yo epi li pèse tou de poumon li. Griffin te pwese ale nan yon lopital ki toupwe a men li te mouri kòm yon rezilta blesi sèl bal.

Sean Brown te akize nan lanmò Aamir Griffin e, daprè akizasyon an, byento apwè ke yo te tire kout fe mawon yo nan kay Bey-Foster, ki swadizan te bay Brown yon chanjman rad pou degize aparans li e li te ofri li yon kabann pou mete li nan apwè fiziyad la.

Kontinye, DA te di, pandan envestigasyon bey-Foster swadizan enplike nan yon apèl telefòn entèsepte ke li te retire zam asasinay la anvan lapolis tap chèche lakay li. Li swadizan di moun nan li tap pale ak sa li te kache zam nan andedan yon lòt manm gang lan.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif James Richardson ak Detektif Christopher Cruzado nan 113 th DetektifEskwadwon , Detektif John McHugh nan Divizyon Sipresyon Vyolans Zam ak Detektif David Pulice, nan Queens Sid Homicide.

Asistan Avoka Distri a Barry Frankenstein, Chèf Seksyon, ak Asistan Avoka Distri a Diana Schioppi, nan Biwo Enterprise Kriminèl Vyolan an, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Jonathan Sennett, Biwo Biwo ak Michelle Goldstein, Chèf Depite Ansyen Chèf ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Pou Envestigasyon, Gerard Brave.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.