Laprès Lage

DOKTÈ CHAJE AVÈK PASYAN AGRESYON SEKSYÈL NAN LOPITAL, VYOLE KONESANS NAN KAY LI

Queens District Avoka Melinda Katz te anonse ke Dr. Zhi Alan Cheng te asiyen jodi a sou yon akizasyon 50-konte chaje l ‘ak abi seksyèlman twa pasyan nan New York-Presbyterian Queens lopital ak vyole twa lòt fanm nan kay Queens li yo. Cheng te deja akize an Desanm pou swadizan vyole yon konesans fi nan apatman li.

Cheng te akize tou nan dènye akizasyon dwòg fanm li swadizan vyole nan apatman li e ak fim atak yo. Anplis de sa, Cheng chaje ak tal filme abi seksyèl li nan pasyan lopital yo, tout moun ki parèt yo dwe san konesans nan videyo refè soti nan akize a. Anplis viktim yo ki te idantifye, videyo yo te sezi soti nan Cheng dekri plis pase sis lòt fanm ke yo te agresif seksyèlman, ki gen ladan youn nan Queens New York-Presbyterian Queens.

Avoka Distri a Katz ankouraje fanm ki panse yo ka viktim pou kontakte Biwo Espesyal Viktim Espesyal Biwo Espesyal li a, nan (718) 286-6505, oswa SpecialVictims@queensda.org.

Avoka Distri a Katz te di: “Prèv ki refèkonnen an te konpile penti yon predatè seksyèl sou kalite absoli ki pi mal la, yon vyolans seri, yon moun ki dispoze pou yo pa sèlman vyole sèman sakre pwofesyonèl li ak konfyans pasyan yo, men chak estanda desandan imen, osi byen. Nou pral prezante reyalite yo nan yon jiri ak reyalize jistis pou viktim yo nan atak terib yo te kaptire sou videyo.”

Cheng, ki gen 33 zan, nan Broadway nan Astoria, te akize pa yon gran jiri ak asiyen sou 10 konte agresyon seksyèl predatè, twa konte nan vyòl nan premye degre, sèt konte abi seksyèl nan premye degre, kat konte atak nan dezyèm degre, twa peyi nan zak seksyèl kriminèl nan premye degre, 11 konte siveyans ilegal nan dezyèm degre, uit konte nan posesyon kriminèl nan yon sibstans ki sou kontwòl nan setyèm degre ak kat konte posesyon kriminèl nan katriyèm degre.

Cheng te akize nan yon akizasyon anvan 11-konte, apre arestasyon li nan dat 27 desanm 2022, ak de konte nan vyòl nan premye degre, zak kriminèl seksyèl nan premye degre an, de konte atak nan dezyèm degre, de konte abi seksyèl nan premye degre ak kat konte nan siveyans ilegal nan dezyèm degre an. Yo te akize li de dwòg ak vyolasyon yon konesans fi – Apatman Viktim 1 – nan kay Rèn li yo. Kòm yon rezilta, kapasite Cheng nan pratike medikaman te sispann pa eta a. Li te kenbe san kosyon depi arestasyon li.

Li fè fas a plizyè 25 ane pou santans lavi.

Pandan ke nan rezidans Cheng nan, Apatman Viktim 1 te vini atravè videyo ki dekri li ak lòt fanm ke yo te atake pa doktè a. Apre sa, nan mwa desanm, avoka Viktim 1 avoka 1 a te apwoche biwo Avoka Distri Rèn nan avèk enfòmasyon sa yo.

Yon envestigasyon pa Rèn Nan Rèn Nan Biwo Viktim Espesyal Avoka Distri a, k ap travay avèk New York-Presbyterian Queens, dekouvri prèv ki lakòz akizasyon ki pi resan an. Yon manda rechèch egzekite nan kay Cheng nan mennen nan kriz la nan anpil aparèy depo medya dijital ki gen videyo nan pasyan lopital san konesans fi, osi byen ke konesans fi Cheng. Epitou sezi yo te nakotik, ki gen ladan fentanyl, ketamine, kokayin, LSD ak MDMA, osi byen ke dwòg yo itilize nan anviwònman swen sante pou sedasyon, tankou pwopofol ak sevofrane.

Dapre nouvo prèv la:

Lopital Viktim 1: Yon fi ki gen 19 zan te pwograme pou sibi yon tès ki te bay lòd pa Cheng te wè sou yon videyo, tire pafwa alantou jen 2021, ak tete li louvri, tete li yo ekspoze ak kilòt li bese. Dwèt manyen pati jenital li yo ak pwent tete yo ak Lè sa a, po je a sou youn nan je fèmen l ‘yo rale moute. Lopital Viktim 1 parèt enkonsyan e li pa gen okenn reyaksyon a sa ki te fè l ‘.

Lopital Viktim 2: Yon fanm 47-ane ki te maladi grav wè sou yon videyo, anrejistre pafwa alantou Me 2022, nan yon eta aparamman san konesans kòm tete li yo ak jenital yo ap grandi, yon dwèt degaje nan bouch li ak youn nan po je fèmen l ‘yo louvri.

Lopital Viktim 3: Yon fanm 37-ane ki te yon pasyan lopital pafwa ant mwa mas 2021 ak jen 2021 yo wè sou videyo aparamman enkonsyan kòm tete li yo ak pati jenital yo groped. Anplis de sa, youn nan po je fèmen l ‘yo louvri.

Apatman Viktim 2: Yon fanm ki te rankontre Cheng nan yon sit date sou entènèt wè sou videyo pafwa alantou Jiyè 2021 aparamman enkonsyan nan kabann li kòm Cheng angaje nan konduit seksyèl avè l ‘. Li parèt gen yon tisi sou figi l ‘nan kèk videyo. Yon boutèy mawon wè sou kabann lan menm jan ak yon sèl ki gen sevolilè anestezi a ki te sezi nan kay li. Fanm lan pa gen okenn memwa nan evènman yo.

Apatman Viktim 3: Yon fanm ki te rankontre Cheng nan yon sit date sou entènèt nan sezon prentan an nan 2022 wè sou videyo anpil nan chanm li. Li se aparamman enkonsyan kòm Cheng angaje nan zak relasyon seksyèl ak lòt abi seksyèl. Li pa gen okenn memwa nan evènman yo.

Apatman Viktim 4: Yon konesans fi nan Cheng ki te pase plizyè nwit nan apatman li soti nan 2020 a 2022 se wè sou videyo aparamman san konesans kòm Cheng komèt zak relasyon seksyèl ak abi. Cheng wè manyen yon boutèy mawon ki sanble ak yon sèl la sezi nan apatman li ki gen sevolilè anestezi a. Fanm lan pa gen okenn memwa nan evènman yo.

Anplis viktim lopital yo deja idantifye, yon lòt pasyan ki pa idantifye parèt nan yon videyo ki sanble ak moun ki enplike Viktim lopital 1, 2 ak 3.

Videyo lòt fanm yo te atake seksyèlman te refè ak konduit la ap pran plas nan apatman Queens Cheng la ak nan Westchester County, Manhattan, Las Vegas ak nan alantou San Francisco ak nan Thailand.

Envestigasyon an ap kontinyèl.

Rèsponsab Avoka Distri a Brianne Richards, nan Biwo Espesyal Viktim Pwokirè Distri a, ap pwosekite ka a avèk Asistan Avoka Distri a Brian C. Hughes, Chèf Depite Biwo, anba sipèvizyon Avoka Distri a Eric C. Rosenbaum, Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Pwosekisyon Espesyal Joyce Smith.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan ,